Skip to content

Pilvilinnankadun katusuunnitelma

Sisääntulotien ja Pilvilinnankadun liittymä tiesuunnitelmassa on osoitettu muutettavaksi kohtisuoraksi siten, että Pilvilinnankatu (K1) siirretään etelään noin 50 metriä nykyisestä liittymästä. Tästä johtuen Pilvilinnankatu joudutaan rakentamaan uudelleen noin 100 metrin matkalta (tiesuunnitelman paaluväli 0-105).

Kadun kuivatus on esitetty toteutettavan
kyseisessä kohdassa avo-ojalla.

Kuvassa Pilvilinnankadulla sijaitseva risteys