Skip to content

Ikaalisten sisääntulotien (mt 2595) ja Vanhan Tampereentien (mt 13139) parantaminen

Tiesuunnitelma Ikaalisten sisääntulotien (mt 2595) ja Vanhan Tampereentien (mt 13139) parantaminen

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii parhaillaan tie- ja rakennussuunnitelmaa Ikaalisten sisääntulotien (mt 2595) ja Vanhan Tampereentien (mt 13139) parantamisesta rakentamalla teiden liittymään kiertoliittymän.

Samassa yhteydessä Vanhan Tampereentien kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan uusilla kevyen liikenteen järjestelyillä. Lisäksi Ikaalisten sisääntulotien katujärjestelyihin tehdään muutoksia. Suunnittelutyötä tehdään yhteistyössä Ikaalisten kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin yleisölle, asianosaisille ja muille asiasta kiinnostuneille torstaina 26.1.2017. Paikalla olivat suunnittelija, sekä ELY-keskuksen ja yhteistyötahojen edustajat kertomassa suunnitelmien taustoista ja ratkaisuista. Tiesuunnitelma pidettiin yleisesti nähtävänä  22.11- 22.12.2017 välisen ajan (maantielaki 27 §).

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä (PIRELY/5256/2016,  TRAFICOM/25578/05.03.160.01/2019). Kuulutus on nähtävillä 3.12.2020 – 11.1.2021 välisen ajan ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pirkanmaan ELY-keskus / Jarkko Peurala, puh. 0295 021 280, s-posti jarkko.peurala@ely-keskus.fi.


Sisääntulotien ja Vanhan Tampereentien tulevan kiertoliittymän teokseksi valittiin Samu Aarnion Jouhikko niminen teos

Ikaalisten kaupunki järjesti yleisen taidesuunnittelukilpailun 26.4.-25.5.2018, jonka tarkoituksena oli löytää sisääntulotien ja Vanhan Tampereentien tulevaan kiertoliittymään toteutettava teos tai teoskokonaisuus.

Toteutettavan teoksen valitsi palkintoraati, jonka muodostivat Ikaalisten kaupungin, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen ja Ikaalisten taideyhdistys TAIKA ry:n edustajat. Palkintoraati kokoontui valintatilaisuuteen 30.5.2018.

Kilpailuun saapui kahdeksan teosehdotusta. Raati päätti yksimielisesti palkita Jouhikko-nimisen teoksen parhaana ehdotuksena. Teoksen tekijä on muotoilija Samu Aarnio Joensuusta.

Palkintoraati ja Ikaalisten kaupunki kiittää kaikkia suunnittelukilpailuun osallistuneita. Runsas osanotto ja onnistunut kilpailu toimii positiivisena sysäyksenä ja mahdollistaa jatkossa vastaavien kilpailujen järjestämisen.

Teoksen hahmo viestittää ja vahvistaa Ikaalisten myönteistä tunnettavuutta, jossa merkittävimpinä tekijöinä ovat kylpylä, musiikki, kulttuurimiljöö ja teollisuus.- Samu Aarnio Teoksen hahmo viestittää ja vahvistaa Ikaalisten myönteistä tunnettavuutta, jossa merkittävimpinä tekijöinä ovat kylpylä, musiikki, kulttuurimiljöö ja teollisuus.- Samu Aarnio

Jouhikko muodostuu 20:stä Corten-teräksestä polttoleikatusta siivekkeestä. Nämä siivekkeet kiertyvät 360-astetta teoksen keskiviivan ympärille muodostaen teoksen hehmon. - Samu AarnioJouhikko muodostuu 20:stä Corten-teräksestä polttoleikatusta siivekkeestä. Nämä siivekkeet kiertyvät 360-astetta teoksen keskiviivan ympärille muodostaen teoksen hehmon. – Samu Aarnio

Kiertoliittymätaideteos Jouhikko on 7,5 metriä korkea veistos, joka muodostaa väkevän herkän maamerkin Ikaalisten Sisääntulotien ja Vanhan Tampereentien risteykseen suunniteltuun kiertoliittymään. - Samu AarnioKiertoliittymätaideteos Jouhikko on 7,5 metriä korkea veistos, joka muodostaa väkevän herkän maamerkin Ikaalisten Sisääntulotien ja Vanhan Tampereentien risteykseen suunniteltuun kiertoliittymään. – Samu Aarnio

Teoksen muodossa on nähtävissä valtava vesipisara, joka iskeytyy veden pintaan muodostaen kiertoliittymän reunoille lainehtivat laineet. Siinä voi nähdä myös musiikkia resonoivan teräskieli-instrumentin ja esihistoriallisen venuspatsaan. - Samu AarnioTeoksen muodossa on nähtävissä valtava vesipisara, joka iskeytyy veden pintaan muodostaen kiertoliittymän reunoille lainehtivat laineet. Siinä voi nähdä myös musiikkia resonoivan teräskieli-instrumentin ja esihistoriallisen                                                                          venuspatsaan. – Samu Aarnio

Kuvassa Vanhan Tampereentien liittymä