Läykkäläntien katusuunnitelma

Läykkäläntielle on laadittu luonnokset katusuunnitelmasta.

Laadittu Läykkäläntien suunnitelma luonnos alkaa Läykinkadulta ja päättyy Alangonkatuun.

Ajorata on esitetty rakennettavaksi kuusi metriä leveänä ja kevyen liikenteen väylä kolme metriä leveänä. Suunnitelma-alueen katualue on asemakaavassa paikoin hieman ahdas ja tästä johtuen kapeimmassa kohdassa ajorata on kavennettu 5,50 metriin ja kevyen liikenteen väylä 2,65 metriin.

Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty kevyen liikenteen väylän rakentamista osittain erillisenä ja osittain reunakivellä erotettuna ajoradasta, koko suunnitelma alueelle. Kadun kuivatus on esitetty toteutettavan osittain hulevesiverkostolla ja osittain matalalla avo-ojalla. Kadulle esitetään uusittavaksi katuvalaistus.

Katusuunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville 5.–18.9.2019 osoitteessa Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, Ikaalinen ja kotisivuillamme.

Muistutukset ehdotuksia vastaan on jätettävä kirjallisena Ikaalisten kaupungin tekniselle lautakunnalle, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen tai kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi, ennen em. suunnitelman nähtävillä oloajan päättymistä.

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi