Skip to content

Läykkäläntien katusuunnitelma

Kuva Läykkälänkadulta, kuluneesta asfalttitiestä.Läykkäläntien suunnitelma-alue alkaa Läykinkadulta ja päättyy Alangonkatuun.

Ajorata on esitetty rakennettavaksi kuusi metriä leveänä ja kevyen liikenteen väylä kolme metriä leveänä. Suunnitelma-alueen katualue on asemakaavassa paikoin hieman ahdas ja tästä johtuen kapeimmassa kohdassa ajorata on kavennettu 5,50 metriin ja kevyen liikenteen väylä 2,65 metriin.

Suunnitelmassa on esitetty kevyen liikenteen väylän rakentamista osittain erillisenä ja osittain reunakivellä erotettuna ajoradasta, koko suunnitelma alueelle. Kadun kuivatus on esitetty toteutettavan osittain hulevesiverkostolla ja osittain matalalla avo-ojalla. Kadulle esitetään uusittavaksi katuvalaistus.

Katusuunnitelmat asetettiin yleisesti nähtäville 5.–18.9.2019.

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi