Skip to content

Teiharjun alueen katusuunnitelmat

Kadut sijoittuvat Teikankaan teollisuusalueen laajennuksen alueelle. (Teikankaan kaupunginosan 13 korttelit 12-14).

Teiharjun teollisuusalueelle on laadittu kunnallistekniset suunnitelmat YMSuunnittelu Oy:n toimesta.

Alueen uudet kadut Kaarnatie, Varputie, Tuohitie ja Teijärventie välillä (plv 0-230,2) rakennetaan ajoradaltaan seitsemän metriä leveinä (0,25+7,00+0,25m) katuina. Lisäksi Teijärventien rakennetaan (plv 0-52,1) ajoradaltaan 5,50 metriä (0,25+5,50+0,25m) leveänä (0,25+7,00+0,25m) katuna. Suunnitelmassa hulevesien johtaminen hoidetaan osittain hulevesiverkostolla ja osittain avo-ojilla. Suunnitelmassa on osoitettu myös alueen vesihuoltosuunnitelmat ja liikennemerkkisuunnitelma.

Tekninen johtaja
Satu Rask
044 730 1262
satu.rask@ikaalinen.fi