Tiesuunnitelman laatiminen Ikaalisiin valtatie 3:lle välillä Mansoniemi–Riitiala

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Ikaalisten kaupunki esittelevät valtatie 3 Mansoniemi–Riitiala-osuutta koskevaa tiesuunnitelmaluonnosta.

Suunnittelukohde sijaitsee Ikaalisissa valtatie 3:lla, Mansoniementien eteläisen liittymän ja Riitialan nykyisen ohituskaistan välisellä osuudella.

Laadittavan suunnitelman tavoitteena on parantaa valtatie 3 liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Suunnittelun yhteydessä osuuden nykyisiä maanteiden ja yksityisteiden liittymiä järjestellään.

Tiesuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 28.1.2020  Ikaalisten kaupungin teknisten palvelujen neuvotteluhuoneessa.

Tilaisuuteen olivat tervetulleita kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat, muut tienkäyttäjät tai muuten hankkeesta kiinnostuneet (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja maantieasetus 3 §). Tilaisuudessa olivat paikalla Pirkanmaan ELY-keskuksen, Ikaalisten kaupungin ja suunnittelijan edustajat.

Lisätietoja antaa Pirkanmaan ELY-keskuksesta projektipäällikkö Jarkko Peurala, puhelin 0295 036 280 ja tiesuunnitelmaa laativasta Ramboll Finland Oy:stä projektipäällikkö Markku Uusitalo, puhelin 040 511 2291.

Valtatie 3 Mansoniemi – Riitiala tiesuunnitelmakartat:

Asema1 Asema2 Asema3 Asema4 Asema5 Asema6.pdf