Tiesuunnitelman laatiminen Ikaalisiin valtatie 3:lle välillä Mansoniemi–Riitiala

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtatie 3 Mansoniemi–Riitiala-osuutta koskeva tiesuunnitelma

Suunnittelukohde sijaitsee Ikaalisissa valtatie 3:lla, Mansoniementien eteläisen liittymän ja Riitialan nykyisen ohituskaistan välisellä osuudella.

Laadittavan suunnitelman tavoitteena on parantaa valtatie 3 liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Suunnittelun yhteydessä osuuden nykyisiä maanteiden ja yksityisteiden liittymiä järjestellään.

Tiesuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 28.1.2020. 

KUULUTUS SUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA
Tiesuunnitelma valtatie 3:n parantamisesta Ikaalisissa välillä Mansoniemi-Riitiala, Ikaalinen pidetään yleisesti nähtävänä 10.9.2020-16.10.2020 välisen ajan Pirkanmaan ELY-keskuksen tietoverkossa.

Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Tiesuunnitelman koko aineisto löytyy täältä.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdolli-suus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteeseenkirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 TAMPERE. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero PIRELY/7755/2018.

Lisätietoja tiesuunnitelmasta antavat:

Projektipäällikkö Jarkko Peurala, Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 TAMPERE, puh. 0400 995 818, jarkkko.peurala@ely-keskus.fi

Tekninen johtaja Satu Rask, Ikaalisten kaupunki Kolmen airon katu 3, 39500 IKAALINEN, puh. 044 730 1262, satu.rask@ikaalinen.fi

Projektipäällikkö Markku Uusitalo, Ramboll Finland Oy, Pakkahuoneenaukio 2, 33100 Tampere, puh. 040 511 2291, markku.j.uusitalo@ramboll.fi

Karttakuva Ikaalisten, mansoniemi ja riitiala välisestä alueesta.