Skip to content

Ajankohtaista liikenneturvallisuus ja liikkumisasiaa

Pienen koululaisen kyky arvioida liikennetilanteita on vasta kehitysvaiheessa. Lapsi tarvitsee liikenteessä vielä harjoitusta ja aikuisen ohjausta. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Pienen koululaisen kyky arvioida liikennetilanteita on vasta kehitysvaiheessa. Lapsi tarvitsee liikenteessä vielä harjoitusta ja aikuisen ohjausta. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen

Valmenna lapsi koulutielle: vinkkejä vanhemmille

Lapsen kyky arvioida etäisyyksiä ja nopeuksia on vielä kehitysvaiheessa ja itsenäinen liikkuminen vaatii harjoittelun lisäksi aikuisen tukea ja ohjausta. Aikuisen tuleekin itse näyttää lapselle mallia ja käyttäytyä liikenteessä mahdollisimman esimerkillisesti. Toimintaa kannattaa myös sanoittaa ääneen esimerkiksi kertomalla, miksi puhelinta ei ole turvallista käyttää liikkuessa tai miksi pyöräillessä käytetään kypärää ja pimeällä heijastinta.

Harjoitus tekee mestarin — myös koulumatkalla

Lyhin koulureitti ei aina ole se turvallisin ja reitti tulisikin valita niin, että siinä on mahdollisimman vähän tienylityksiä. Koulureitti kannattaa kulkea yhdessä lapsen kanssa useaan kertaan. Samalla voi opettaa lapselle, miten toimia turvallisesti eri tilanteissa. Aikuisen kanssa liikkuessaan lapsi usein jättää vastuun liikenteen seuraamisesta ja päätöksenteosta aikuiselle. Kannusta lasta tekemään havaintoja ja toimimaan mahdollisimman itsenäisesi.

Kouluiässä kaverit tulevat entistä tärkeämmiksi, ja lapsi harjoittelee itsenäistä liikkumista yhdessä heidän kanssaan. Kavereiden kanssa oleminen onkin lapsen näkökulmasta usein koulumatkan paras asia. Tarve kuulua ryhmään voimistuu, ja omien kavereiden asenteet sekä tavat vaikuttavat lapsen toimintaan. Vaikka lapsi käyttäytyisi vanhempiensa kanssa harkiten ja vastuullisesti, voi hän toimia eri tavalla vertaisryhmässä.

”Lasta on hyvä muistuttaa siitä, että liikenteessä on aina toimittava harkiten, vaikka muut kannustaisivat toimimaan toisin. Isossakin porukassa on itse pidettävä huolta tarkkaavaisuudestaan. Esimerkiksi tietä ei voi lähteä ylittämään kavereiden perässä varmistamatta itse, että hetki on sopiva”, Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen sanoo.

Koululaisen liikennetaitojen arviointi on huoltajan vastuulla

Koronaviruksen vuoksi monissa perheissä mietitään myös koulumatkan kulkutapaa eri näkökulmasta. Valintaa tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon myös liikenneturvallisuus. Vaikka lapsen kuljettaminen kouluun autolla tuntuisi houkuttelevalta, on syytä harkita tarkkaan, milloin kuljettaminen on välttämätöntä.

”Vaikka koulumatkasta suurin osa taittuisikin autokyydillä, voisi lapsen antaa kävellä esimerkiksi viimeinen kilometri koululle. Silloin hän pääsee nauttimaan ulkoilun hyödyistä eikä koulun ympäristö ruuhkaudu autoliikenteestä”, Markkanen vinkkaa.

Koronatilanne voi houkutella myös pyörän selkään entistä aiemmin tai sellaisen matkan päästä, joka aikaisemmin on taitettu joukkoliikenteellä. Vanhemman vastuulla on suunnitella ja harjoitella lapsen kanssa turvallisin pyöräilyreitti kouluun. Vanhempi myös arvioi oman lapsen kyvyt ja taidot kulkea koulumatka turvallisesti pyörällä.

Keskustele koulumatkasta pitkin vuotta

Myös vanhemmat koululaiset kaipaavat kertausta ja keskustelua turvallisesta liikkumisesta liikenteessä. Koulumatkan harjoittelu ennakkoon on tärkeää, mutta sen lisäksi kannattaa tasaisin väliajoin varmistaa, että toimintaohjeet ovat vielä lapsen mielessä.

”Keskustele lapsen kanssa koulumatkasta pitkin vuotta ja kysy, miten matkat sujuvat. Vaikeista tilanteista ja virheistä kannattaa myös jutella avoimesti ja rakentavasti”, Markkanen muistuttaa.

Liikenneturva – Turvallinen koulumatka


 

Uusi tieliikennelaki 1.6.2020

Uusi tieliikennelaki tuo katukuvaan uusia liikennemerkkejä, muuttaa tiemerkintöjä ja nopeusrajoituksia sekä antaa vapauksia pysäköintiin ja kaistanvalintaan. Suurimmaksi osaksi liikenteessä toimitaan kuitenkin edelleen tutuilla säännöillä.

Lue lisää: Liikenneturva.fi/tieliikennelaki


 

Viisaasti vesille, kun sen aika on – kuljeta vene trailerilla turvallisesti

Liikenteessä kuljettaja vastaa ajoneuvoyhdistelmänsä turvallisuudesta. Kuva: Timo Muilu/Liikenneturva

Liikenteessä kuljettaja vastaa ajoneuvoyhdistelmänsä turvallisuudesta. Kuva: Timo Muilu/Liikenneturva

Veneenlaskusesonki on alkamassa ja moni vesille aikova puurtaa jo paattinsa kimpussa. Ennen vesillelaskua pitää suunnitella ennakkoon veneen turvallinen kuljettaminen trailerilla. Poikkeustilan aikana huviveneilyä pyydetään välttämään. Mutta kun sen aika koittaa, on turvallisesti toimittava myös laiturista lähtiessä. Tästä muistuttaa suomalaisia jo 30 vuotta täyttävä Viisaasti vesillä -kampanja.

Veneilykausi on kelien puolesta alkamassa, mutta koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila voi muuttaa monien suunnitelmia. Rajavartiolaitos ja meripelastajat pyytävät nyt välttämään huviveneilyä. Veneellä liikkuminen voi aiheuttaa meripelastustehtäviä, jotka vievät resursseja ja aiheuttavat altistumistilanteita.

Jos kuitenkin suunnittelee veneen kuljettamista trailerilla, on selvitettävä etukäteen vetoauton sallittu perävaunumassa, trailerin omamassa, kantavuus ja jarrut sekä veneen kokonaispaino.

Tarkista trailerin kunto ja valitse nopeus olosuhteiden mukaan

Trailerin kunto ja rengaspaineet on tarkistettava ennen veneen kiinnittämistä. Lisäksi on varmistettava, että trailerissa toimivat valot ja vilkut. Veneen sitomiseen tulee käyttää ainoastaan hyväkuntoisia ja -laatuisia sidontaliinoja. Sidonnan tulee estää veneen liikkuminen kaikkiin suuntiin mahdollisessa törmäystilanteessa.

Viisaasti myös vesillä

Kun vene on saatu turvallisesti laskettua vesille, voi veneilykausi alkaa – mutta mieluiten vasta koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan jälkeen. Viisaasti vesillä -kampanja on muistuttanut suomalaisia jo 30 vuoden ajan muun muassa siitä, miten veneillessä toimitaan turvallisesti.

”Suomessa hukkuu vuosittain 100-150 ihmistä. Suuri osa tapaturmista olisi estettävissä.”, kertoo SUH:n viestintäasiantuntija Niko Nieminen.


Liikkumisvinkkejä lapsille ja nuorille – ettei liike pysähdy! 

Hei me pyöräillään -videosarjassa Neuvokas perhe, Skillilataamo, Elixir ja Tunturi kannustavat jokaista lasta ja aikuista tarttumaan fillaria sarvista. Sarjassa edetään pyöräilyn alkeista haastavampiin pyöräilytaitoihin.

Taidot haltuun Skillilataamosta! Skillilataamo on maksuton verkkopalvelu, joka tarjoaa innostavan ja monipuolisen tehtäväkortiston motoristen taitojen harjoitteluun.

Liikkuva koulu, aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä.

Täältä löytyy linkkejä, joissa on ideoita ja vinkkejä päivittäisen liikunnan lisäämiseen varhaiskasvatuksen arjessa.

Traficomin ja Pyöräliiton tuore opas Pyöräilijöiden sääntöihin