Liikenneturvallisuus

Turvallisuus on liikkumisen perusarvo – Kaikissa liikennemuodoissa pyritään pitkällä tähtäimellä siihen, että kuolemaan johtavia onnettomuuksia ei tapahdu. Tieliikenteen turvallisuustyötä on vuodesta 2001 lähtien ohjannut niin sanottu tieliikenteen turvallisuusvisio: Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, etteikenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Visio nostaa ihmisten hengen ja terveyden ensisijaisiksi arvoiksi.

Liikenneturvallisuustilanne