Liikenneturvallisuus

Turvallisuus on liikkumisen perusarvo
Kaikissa liikennemuodoissa pyritään pitkällä tähtäimellä siihen, että kuolemaan johtavia onnettomuuksia ei tapahdu. Tieliikenteen turvallisuustyötä on vuodesta 2001 lähtien ohjannut niin sanottu tieliikenteen turvallisuusvisio: Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, etteikenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Visio nostaa ihmisten hengen ja terveyden ensisijaisiksi arvoiksi.

Ikaalisten kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet:

Puheenjohtaja ja koollekutsuja Satu Rask

Sirpa Hinkkanen
Sari Sarkonen
Tapio Ala-Rautalahti
Elisa Rajasalo
Riikka Kuusiluoma
Mari Takkinen
Eija Puranen
Merja Jokinen
Marianne Viitasalo-Männistö
Sonja Vuorela
Maria Pyykkönen
Marianna Kuusikko

Marko Nieminen, Liikenneturva
Roosamari Leppälä, Pirkanmaan ELY-keskus
Juha Heltimo, liikenneturvallisuuskoordinaattori