Liikenneturvallisuus

Turvallisuus on liikkumisen perusarvo

Kaikissa liikennemuodoissa pyritään pitkällä tähtäimellä siihen, että kuolemaan johtavia onnettomuuksia ei tapahdu. Tieliikenteen turvallisuustyötä on vuodesta 2001 lähtien ohjannut niin sanottu tieliikenteen turvallisuusvisio: Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, etteikenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Visio nostaa ihmisten hengen ja terveyden ensisijaisiksi arvoiksi.

Ikaalisten kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenet:

Puheenjohtaja ja koollekutsuja
Satu Rask

Mari Takkinen
Sari Sarkonen
Elisa Rajasalo
Tapio Ala-Rautalahti
Merja Jokinen
Marianne Viitasalo-Männistö
Sonja Vuorela
Rita Juvonen
Sirpa Hinkkanen
Satu Rask