Skip to content

Romuautot – Ajoneuvojen siirrot

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta ja kirjallisesta pyynnöstä.

Hylätyn ajoneuvon siirto

Kunta huolehtii siirrosta alueellaan myös, jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että ajoneuvo on hylätty.

Ajoneuvojen siirto lomake (doc)
Ajoneuvojen siirto lomake (pdf)

Tai siirtopyynnön voi tehdä vapaamuotoisella sähköpostilla.


 

Jos olet saanut ajoneuvon siirtokehoituksen

  • Siirtokehoitus lähetetään ajoneuvon ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle taikka muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle.
  • Omistajalla / haltijalla on vähintään seitsemän päivää aikaa siirtää ajoneuvo asianmukaiseen paikkaan tai huolehtia ajoneuvon romuttamisesta itse.
  • Jos huolehdit siirrosta itse, haluat lisäaikaa siirrolle tai sinulla on muuta kysyttävää siirrosta, ota yhteyttä: Tekniset palvelut, Toimistonhoitaja Sirpa Hinkkanen, 044 7301 522, sirpa.hinkkanen@ikaalinen.fi
  • Jos omistaja tai haltija ei huolehdi ajoneuvon siirrosta, niin kaupunki tekee varastosiirtopäätöksen.  Varastosta ajoneuvon voi noutaa 30 päivän kuluessa.

Korvaus siirtokustannuksista

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.


Jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei ole tiedossa

Siirtokehoitus jätetään näkyvälle paikalle ajoneuvoon.

Tiedoksianto voidaan tehdä kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisen kunnan ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään.

Siirtopyynnöt:          Toimistonhoitaja
Sirpa Hinkkanen
044 7301 522
sirpa.hinkkanen@ikaalinen.fi

Kuvassa sininen auto, joka on täynnä lommoja.