Romuautot – Ajoneuvojen siirrot

EtusivuAsuminen ja ympäristöLiikenneRomuautot – Ajoneuvojen siirrot

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta ja kirjallisesta pyynnöstä.

Hylätyn ajoneuvon siirto

Kunta huolehtii siirrosta alueellaan myös, jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että ajoneuvo on hylätty.

Korvaus siirtokustannuksista

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Ajoneuvojen siirto lomake (doc)
Ajoneuvojen siirto lomake (pdf)

Tai siirtopyynnön voi tehdä vapaamuotoisella sähköpostilla.

Siirtopyynnöt:          Toimistonhoitaja
Sirpa Hinkkanen
044 7301 522
sirpa.hinkkanen@ikaalinen.fi