Skip to content

Rakentamisen lupa-asiat

Rakennettuun ympäristöön sekä rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia.

Rakennusvalvontamme opastaa luvan hakemisessa ja selvittää toimenpiteesi luvanvaraisuuden. Ota yhteyttä meihin hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme yhdessä selvittää minkälaisia lupia, suunnitelmia ja suunnittelijoita hankkeesi edellyttää.

 

 

LAAJARUNKOISTEN HALLIEN TURVALLISUUDEN ARVIOINTI 1.4.2019 MENNESSÄ

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015. Laissa laajarunkoisten rakennusten omistajat velvoitetaan huolehtimaan siitä, että keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä. Lakia sovelletaan rakennuksiin, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat sekä ratsastusmaneesit kuuluvat lain piiriin. Lisätietoa aiheesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300

Tiedote 7.2.2019

 

 

VEROHALLINTO

Rakentamisilmoituksiin on tulossa muutoksia marraskuusta 2019 alkaen. Ilmoituksilla annettavien tietojen määrä vähenee ja ilmoittamisen kanaviin tulee muutoksia. Muutokset koskevat yrityksiä ja kotitalouksia.

Muutoksia rakentamisilmoituksiin 1.11.2019 (pdf)

 

Toimistonhoitaja-asuntosihteeri
Maarit Niikkonen
044 730 1519
maarit.niikkonen@ikaalinen.fi

Vt rakennustarkastaja
Jari Kohtanen
044 730 1245
jari.kohtanen@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen