Skip to content

Kiinteistöveroselvitys

Kiinteistöveroselvitys

Ympäristölautakunta on 24.5.2022 kokouksessa päättänyt kiinteistöveroselvityksen toteutusperiaatteista. Selvitystyö aloitetaan kesällä 2022. Selvitystyössä rakennusvalvonnan rakennusrekisteri päivitetään vastaamaan todellista tilannetta. Selvityksessä rakennusrekisteriin lisätyt tiedot välitetään väestötietojärjestelmään ja verohallinnolle. Ajantasainen rakennusrekisteri sujuvoittaa viranomaistyötä ja selvitys tasa-arvoistaa kiinteistön omistajien kiinteistöverokohtelua.

Miten toimia kiinteistön omistajana:

Kiinteistöverotietojen tarkistus

• Kiinteistöomistajan tulee vuosittain tarkistaa omistamansa kiinteistön kiinteistöveropäätöksen oikeellisuus
• Voit itse tarkistaa omistamasi kiinteistön verotiedot kiinteistöveropäätöksestä tai osoitteessa Omavero.fi. Tee tarvittaessa verohallintoon oikaisupyyntö
• Puutteellisten verotietojen löytyessä ole lisäksi yhteydessä kiinteistöveroselvittäjään, joka tarkistaa onko virhe myöskin rakennusrekisterissä
• Mikäli kiinteistöverotiedot ovat oikein ja olet hankkinut tarvittavat rakennusluvat, selvitys ei todennäköisesti koske sinua

Puuttuvan rakennus- tai toimenpideluvan hakeminen

• Mikäli olet vahingossa rakentanut ilman rakennus- tai toimenpidelupaa ja haet nyt itse jälkikäteen lupaa, siitä ei peritä korotettua tarkastusmaksua
• Mikäli luvaton rakennus löytyy selvitystyön kautta ja rakennukselle ilmenee tarve hankkia lupa jälkikäteen, voidaan työstä periä korotettu tarkastusmaksu
• Rakennus- tai toimenpideluvan tarpeesta päättää rakennustarkastaja
• Rakennusluvan tarpeen voi myös itse katsoa kunnan rakennusjärjestyksestä
• Mikäli sinulla on vaaditut luvat ja kiinteistövero on oikein, mutta silti ilmoitamme mittauskäynnistämme, johtuu se todennäköisesti siitä, että jokin kiinteistön rakennuksista puuttuu rakennusrekisteristä tai rekisterissä on muu virhe, joka ei aiheuta kiinteistön omistajalle yllämainittuja toimenpiteitä
• Puuttuvaa lupaa voi hakea tai ilmoituksen tehdä Lupapiste.fi- sivuilla. Katso kohta Rakennusvalvonta – Sähköinen asiointi

Miten tiedän, tullaanko kiinteistölleni tekemään mittauskäynti?

Mittauskäyntejä tullaan tekemään vain tarpeen vaatiessa. Mikäli aineistoissa havaitaan ristiriitaisuutta tai puutteita, suoritetaan mittauskäynti kiinteistölle. Näille kiinteistöille lähetetään kirjeellä ilmoitus tulevasta mittauskäynnistä noin 1-2 viikkoa ennen vierailua.

Miten minun tulisi varautua tarkastajan vierailuun?

Kiinteistön omistajan ei tarvitse varautua mittauskäynteihin millään erityisellä tavalla, ellei itse halua olla paikalla. Tarkastajilla ei ole mitään tarvetta päästä rakennuksiin sisälle, mittaukset suoritetaan ulkopuolelta. Tunnistat tarkastajat huomioliiveistä ja kuvallisista henkilökorteista. Jos haluat olla paikalla ja varata mittauskäynnille ajan (arkisin klo 7-17), ole yhteydessä kiinteistöveroselvittäjään.

Voinko estää tarkastajia käymästä kiinteistölläni?

Voit vaikuttaa tarkastusajankohtaan ilmoittamalla teille sopivan ajan kiinteistöveroselvittäjälle, mutta tarkastuksen tekemistä kiinteistön omistaja ei voi kokonaan estää. Rakennusvalvonnalla on maankäyttö- ja rakennuslain 183 § mukainen oikeus tehdä tarvittavia tarkastuksia kiinteistöillä.

Puuttuuko kiinteistöltä osoite?

On tärkeää, että rakennetuilla kiinteistöillä on tarkka ja oikea osoite, jotta muun muassa pelastustoimet löytävät kiinteistölle nopeasti. Puuttuvista osoitteista tulee olla yhteydessä kaupungin maanmittausinsinööriin. Selvityksen yhteydessä havaitut puuttuvat osoitteet välitetään maanmittausinsinöörille, joka määrittelee uuden osoitteen ja asiasta ollaan yhteydessä kiinteistön omistajaan.

Olen kuullut tästä selvityksestä, mutta minuun ei olla oltu vielä yhteydessä?

Ei se mitään, silloin kiinteistölläsi on rekisterien mukaan kaikki kunnossa tai sitten emme ole vielä ehtineet luoksesi. Jos haluat meiltä tarkistusmittauksen tai että tulemme tarkistamaan kiinteistösi aiemmin, ole yhteydessä kiinteistöveroselvittäjään.

Mitä mittauskäynnin jälkeen tapahtuu?

Riippuen siitä syystä, miksi tarkastajat ovat tehneet mittauskäynnin seuraava voi tapahtua:
1) Kiinteistöverotiedoissa on virhe…
• tarkastaja korjaa virheelliset tiedot tietokantoihin
• tämä ei aiheuta kiinteistön omistajalle ylimääräisiä toimenpiteitä, muuttuneet kiinteistöverotiedot näkyvät omissa verotiedoissa 1-2 vuoden kuluttua

2) Rakennus puuttuu rakennusrekisteristä…
• rakennus lisätään kerättyjen tietojen kera rakennusrekisteriin
• jos rakennus ei ole vielä verottajan tiedossa, tieto välitetään myös verottajalle
• mikäli rakennuksella on tarvittaessa rakennuslupa ja tiedot kiinteistöverorekisterissä, tämä ei aiheuta kiinteistön omistajalle lisätoimia

3) Rakennukselta puuttuu rakennus- tai toimenpidelupa…
• rakennustarkastaja päättää tarvitseeko rakennukselle hakea jälkikäteen rakennus- tai toimenpidelupa
• mikäli lupa tarvitaan, rakennusvalvonta on yhteydessä kiinteistön omistajaan
• rakennus lisätään rakennusrekisteriin ja tieto välitetään verottajalle

4) Rakennusta ei enää ole…
• selvitystyössä ilmenneen puretun tai tuhoutuneen rakennuksen tiedot päivitetään rakennusrekisteriin ja ilmoitamme muutoksesta verohallinnolle
• tarkista muutoksen voimaantulovuoden kiinteistöveroilmoituksen oikeellisuus, mikäli siellä on virhe, ole yhteydessä verohallintoon
• toisinaan rakennusrekisteriin jää rakennuksia jotka ovat jo purettuja, mutta tietoa ei ole muutettu mm. siksi, että siitä ei ole ilmoitettu rakennusvalvonnalle. Selvitystyössä käymme toteamassa puretun tai tuhoutuneen rakennuksen ja päivitämme tiedon rakennusrekisteriin

 

Kiinteistöveroselvittäjä
Saija Muotio
044 7306 224
kiinteistoveroselvitys@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen

Esitietolomake  

Saatekirje

Rakennusjärjestys

Ohjeita rakennushankkeeseen ryhtyvälle

OmaVero – vero.fi

https://vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero