Skip to content

Luvat joista riittää ilmoitus

Ilmoituslupamenettelyllä tehtäväksi määrätyt toimenpiteet löydät  rakennusjärjestyksestämme.

Ilmoituslupamenettelyä voidaan käyttää harkinnan mukaan niissä hankkeissa, jotka eivät ole merkittäviä yleisen edun tai naapurin oikeusturvan kannalta. Luvan tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.