Luvat joista riittää ilmoitus

Ilmoituslupamenettelyllä tehtäväksi määrätyt toimenpiteet löydät rakennusjärjestyksestämme.

Nämä ilmoituslupamenettelyllä tehtävät toimenpiteet ovat kunnan tai sen osan olosuhteet huomioon ottaen vähäisiä.