Skip to content

Sähköinen asiointi

Sähköinen asiointi

Ikaalisten kaupungilla on käytössä sähköinen Lupapiste- asiointipalvelu.

 • Lupapiste-palvelun kautta haetaan:
  • Rakennuslupa
  • Toimenpidelupa ja –ilmoitus
  • Purkulupa
  • Maisematyölupa
  • Poikkeamislupa
  • Suunnittelutarveratkaisu

Neuvontapyynnön voit jättää lupapiste-asiointipalveluun, kun haluat olla yhteydessä viranomaisiin ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä. Neuvontapyyntö ohjautuu lupapisteessä oikealle viranomaiselle ja helpottaa asian käsittelyä. Neuvontapyynnön voi hankkeen edetessä myös muuttaa Lupapisteessä suoraan lupahakemukseksi, jolloin se myös nopeuttaa lupakäsittelyä.

Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen, ja näin kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Lupa-asiointi on sujuvampaa, kun tarvittavat tiedot ovat sähköisesti yhdessä paikassa eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Rakennusvalvonnasta saat tarvittaessa tarkempaa neuvontaa Lupapisteen käyttöön myös puhelimitse tai sähköpostilla. Huomioithan, että Lupapiste-palvelu sisältää osittain ammattisanastoa ja onkin suunniteltu lähtökohtaisesti alan ammattilaisten käyttöön. Hakemuksen tekemisestä Lupapisteeseen kannattaa siis sopia jo ennen hakemuksen jättämistä esim. hankkeen pääsuunnittelijan kanssa. Aina pienimuotoiseen hankkeeseen ei kuitenkaan tarvita mukaan alan ammattilaista ja tällöin kannattaakin olla matalalla kynnyksellä yhteydessä rakennusvalvontaan, josta saatte apua hakemuksen tekemiseen tarpeen mukaan.

Luvan hakeminen ja neuvonta Lupapiste.fi

Ohjeita Lupapiste-palvelun käyttöön liittyen

 

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

 1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
 2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta. Päätoimenpidettä voidaan muuttaa myöhemmässä vaiheessa.
 3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
 4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
 5. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä. HUOM. hakemus tulee viranomaiselle näkyviin vasta hakemuksen jättämisen jälkeen.
 6. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.

Rakennustarkastaja
Hannu Suoniemi
044 730 1239
hannu.suoniemi@ikaalinen.fi

Toimistonhoitaja-asuntosihteeri Maarit Niikkonen
044 730 1519
maarit.niikkonen@ikaalinen.fi

Käynti – ja postiosoite:
Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen