Skip to content

Rakennusluvat

Ikaalisissa on käytössä sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Sen kautta haetaan kaikki rakentamisen luvat.

www.lupapiste.fi

Lupapisteen käyttöohjeet

Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Lupapisteen prosessikuvaus

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta neuvoo, ohjaa ja palvelee rakentamis- ja peruskorjausasioissa, käsittelee rakennus-, toimenpide- ja kokoontumistiloja koskevat luvat sekä rakentamiseen liittyvät ilmoitukset. Rakennustarkastaja tarkastaa ja valvoo rakennustoimintaa.

Pääosan rakennusluvista myöntää rakennustarkastaja. Käsittelyjä keskimäärin joka toinen viikko hakemusten kertymisestä riippuen.

Ympäristölautakunta myöntää suurempien hankkeiden rakennusluvat. Ranta-alueen rakennusluvat käsitellään ympäristölautakunnassa ellei ko. alueelle ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, ranta-asemakaavaa, poikkeamislupaa tai jos kyseessä on vähäinen olevan lomarakennuksen laajentaminen tai täydennysrakentaminen esim. rantasauna olevan lomarakennuksen lisäksi. Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti kuukauden kolmantena tiistaina. Lautakunnan käsittelyyn tulevat hakemukset jätettävä kahta viikkoa ennen kokousta.

Rakennusluvan käsittelyssä ilmoitetaan päätöksen antopäivämäärä.
Rakennustarkastajan päätöksissä päätöksen antopäivä yleensä myöntämistä seuraava päivä, josta alkaa 14 päivän muutoksenhakuaika.
Ympäristölautakunnan päätöksissä päätöksen antopäivä viikon kuluttua kokouksesta, josta alkaa 30 päivän valitusaika. Nämä käsittelyajankohdat sekä valitusajat tulee huomioida rakennusaikatauluja suunniteltaessa.

Toivomme rakentajien yhteydenottoa rakennusvalvontaan heti hankkeen alkuvaiheessa, jolloin voidaan selvittää mahdollisesti tarvittavat lohkomiset, poikkeamisluvat, suunnittelutarveratkaisut tai tieliittymäluvat. Rakennussuunnitelmaluonnosten esittely rakennustarkastajalle ennen hakemuksen jättämistä voi säästää tarpeettomilta kustannuksilta.

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse, puhelimitse tai Lupapiste-palvelun neuvontapyynnön kautta.