Skip to content

Osoitteet, tie- ja katunimet

Kuva tienviitasta mänttikuja.Kattava osoitejärjestelmä auttaa mm. pelastuslaitoksen toimintaa hätätilanteissa. Osoitteen tulee olla selkeä, jotta vieras, sairasauto tai posti löytävät perille.

Osoite muodostuu kadun- tai tiennimestä sekä osoitenumerosta ja tarvittaessa kirjaimista. Taajama-alueilla kadun- ja tiennimet päätetään asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavan perusteella annetaan myös osoitenumerot kaavan mukaisille rakennuspaikoille, viheralueille ja muille osoitetta vaativille kohteille.

Haja-asutusalueen tiennimistä päätetään erikseen. Periaatteena on, että tielle voidaan antaa nimi silloin, kun tien varrella on useita osoitetta vaativia kohteita (asuin- tai lomarakennuksia, liike- tai teollisuusrakennuksia, veneenlaskupaikkoja, leikkikenttiä).

Taajama-alueella käytetään juoksevaa osoitenumerointia siten, että kadun tai tien vasemmalla puolella ovat parittomat ja oikealla puolella parilliset osoitenumerot.

Haja-asutusalueen osoitenumerointi perustuu kiinteistölle johtavan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä. Etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero eli 100 metriä tien alkupisteestä saa osoitenumeron 10. Parittomat numerot ovat tien vasemmalla puolella ja parilliset oikealla puolella.

Kadun ja tien nimikilven asettaminen
Kaupunki pystyttää nimikilvet kaikille osoitejärjestelmän mukaisille kaduille ja teille ja vastaa nimikilpien hoidosta.

Kiinteistön omistajan velvollisuutena on omalla kustannuksellaan hankkia ja asettaa osoitenumerokilpi siten, että se on luettavissa kadulta ja tieltä. Kiinteistön omistajan tulee uusia numerokilpi, mikäli vanha kilpi vahingoittuu tai ei ole enää luettava.

Tien välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumerokilpi tulee kiinnittää rakennuksen seinään.

Milloin rakennus ei ole kadun tai tien välittömässä läheisyydessä, osoitenumerokilpi tulee sijoittaa näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän postilaatikkoon, porttiin, aitaan tai pylvääseen.

Maanmittausinsinööri
Jussi Majuri
044 730 1231
jussi.majuri@ikaalinen.fi