Skip to content

Tontin muodostaminen ja lohkominen

Tontin lohkominen
Asemakaavan ja tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan lohkomalla. Tontti merkitään kiinteistörekisteriin lohkomisen tultua lainvoimaiseksi. Tontti on rakentamiskelpoinen vasta sitten kun se on merkitty rekisteriin.

Lohkomisessa pidetään toimituskokous, josta laaditaan pöytäkirja. Tontti merkitään maastoon tonttikartan osoittamalla tavalla.

Tonttijako
Tonttijako osoittaa, miten rakennuskortteli jaetaan rakennuspaikoiksi. Tonttijaot hyväksytään joko asemakaavan yhteydessä tai erillisessä käsittelyssä.

Tonttijako voi olla ohjeellinen tai sitova. Sitovan tonttijaon mukainen rakennuspaikka on tontti. Tontille voi saada rakennusluvan vasta, kun se on merkitty kiinteistörekisteriin lohkomisen tai muun toimenpiteen perusteella.

Maanmittausinsinööri
Jussi Majuri
044 730 1231
jussi.majuri@ikaalinen.fi