Skip to content

Rakennuslupahakemukset Tevaniemen tuulivoimapuistolle

Tevaniemen Tuuli Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaisia rakennuslupia 9 tuulivoimalan rakentamista varten. Tuulivoimaloille on jätetty yhdeksän yksittäistä rakennuslupahakemusta.

Tuulivoimaloiden suunniteltu kokonaiskorkeus on enintään 280m ja roottorin halkaisija maksimissaan 180 metriä.

Suunnitellut tuulivoimalat sijoittuvat Tevaniemen tuulivoimayleiskaavan alueelle kiinteistöille: 143-405-2-39, 143-431-329, 143-431-2-100, 143-893-1-1, 143-431-11-1, 143-431-4-26, 143-431-1-80, 143-431-6-83, 143-431-5-35.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 28.2.– 21.3.2024 Ikaalisten kaupungin kotisivuilla,  kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla kaupungin kirjastolla, osoite poppelikatu 10, Ikaalinen sekä teknisten palveluiden tiloissa, osoite Kolmen airon katu 3, Ikaalinen.

Rakennusluvan ratkaisua koskevat kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 21.3.2024 mennessä. Muistutukset tulee osoittaa ympäristölautakunnalle nähtävillä oloaikana osoitteeseen kanslia.teknisetpalvelut@ikaalinen.fi tai Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen