Skip to content

Ankkuri- ja MARAK -toiminnat

 

Ankkuritoiminta

Ikaalisten Ankkuritoiminta on käynnistynyt syksyllä 2021. Ankkuritiimi kokoontuu kerran kuukaudessa ja sen toimintaa ohjaa Ikaalisten Ankkuritoiminnan ohjausryhmä.

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten ( alle 18-v. ) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen.

Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

Voit ottaa yhteyttä ankkuritiimiin, jos:

 • Nuori on tehnyt tai epäilet hänen tehneen rikoksen
 • Nuorella on huolestuttavaa päihteiden käyttöä
 • Olet huolissasi jonkun henkilön väkivaltaisesti radikalisoituneista ajatuksista tai toiminnasta

Ikaalisten Ankkuritiimiin kuuluu:

 • Poliisi p. Ikaalisten poliisin vaihde 0295 440 131 -> maininta, että tavoittelee Ikaalisten Ankkuritoiminnan poliisia Eero Jyväsjärveä
 • Sosiaalityöntekijä  Katja Vähäkangas p. 0447306516 
 • Sairaanhoitaja Miia Määttä p. 0447301386
 • Etsivä nuorisotyö  Annika Eloranta  p. 0447306594
 • Nuorisotyöntekijä.  Nuorisotyöntekijän rekrytointi parhaillaan menossa.

Ankkuritoiminnassa

 • Tapaamisia on 1-5 kertaa.
 • Vanhemmat ja huoltajat kutsutaan ensimmäiseen tapaamiseen mukaan.
 • Tarkoituksena on löytää keinoja tai sopivaa tukea nuoren tilanteen parantamiseen.
 • Tapaamiset ovat maksuttomia.

            

Ikaalisten Ankkuritoiminnan Esite      

 

MARAK-työryhmä

MARAK tarkoittaa moniammatillista riskienarviointimenetelmää lähisuhdeväkivaltatilanteissa

Tavoitteena on tunnistaa aikuiset lähisuhdeväkivallan uhrit, jotka ovat korkeassa riskissä joutua uudelleen väkivallan uhriksi ja parantaa uhrin turvallisuutta verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa

Ikaalisissa Ankkuritiimi toimii MARAK-työryhmänä (pl. etsivä nuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja)

Työryhmässä on mahdollista laatia lähisuhdeväkivallan uhrille turvasuunnitelma

 

MARAK-prosessi

1. Lähisuhdeväkivallan uhrin tunnistaminen

2. Riskinarviointi (riskienarviointilomake)

3. Lähete MARAK-työryhmän käsittelyyn

4. Tietojen keruu ennen kokousta

5. MARAK-työryhmän kokous ja tietojen vaihto

6. Toimenpidesuunnittelu ja vastuutyöntekijöistä sopiminen

7. Seuranta

8. Jälkiseuranta (mahdollinen uusi käsittely MARAK-työryhmässä, jos väkivalta jatkuu)