Skip to content

LUKITUKI

 

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​LUKITUKI Ikaalisissa

LUKITUKI-opas (pdf sivun alaosassa ja oikealla sivussa) kertoo lukemisen ja kirjoittamisen eli lukitaitojen tukemisesta
Ikaalisissa. Lukemaan oppimiseen kuluva aika vaihtelee ja sitä edeltää
monenlaisten lukivalmiuksien kypsyminen. Aikuisen kannustus ja
kiinnostus lapsen oppimista kohtaan on merkityksellistä lukivalmiuksien
ja -taidon kehittymiseksi. Lukutaito on pitkälti kaiken myöhemmän
oppimisen perusta.

Päävastuu lukemis- ja kirjoittamistaitojen opettamisesta on koulussa
perusopetuksella. On kuitenkin paljon tahoja, jotka ovat mukana
tunnistamassa ja tukemassa lukivalmiuksien ja -taitojen kehittymistä.
Näitä on koottu LUKITUKI-oppaaseen selkiyttämään tarjolla olevia
tukikeinoja eri ikäkausina. Opas etenee lapsen kasvun mukaisesti alle
kouluikäisestä peruskouluiän ylittäneeseen nuoreen ja siihen on koottu
vinkkejä lukemisen ja kirjoittamisen tueksi eri ikä vaiheissa. Lisäksi
oppaan loppuun on kuvattu palvelupolku lukitaitojen tukemiseksi
Ikaalisissa.

Perheen ja läheisten positiivinen asenne kaikenlaiseen lukemiseen
edesauttaa. Kaikkein parhain keino vahvistaa lukitaitoja on lukea paljon.
Jo aivan pienikin lapsi kannattaa tutustuttaa kirjojen maailmaan. Perheen
esimerkki ja tuki on tärkeää lapsen lukuharrastuksen kehittymisessä.
Lukemista on helposti saatavilla, sillä esimerkiksi kirjaston palvelut
kuuluvat kaikille ikaalilaisille ilmaiseksi. Jokainen LUKITUKI-oppaan osio
alkaakin kirjaston tarjoamista palveluista lukemisen tueksi.

Tutustukaa rohkeasti erilaisiin kirjoihin ja luokaa teidän
perheellenne sopivat lukemisen tavat!

Ikaalisten LUKITUKI-opas (pdf)