Skip to content

Perinneympäristöjen hoito, niityt ja vieraslajien torjunta

Lisätietoja perinneympäristöjen hoidosta, niityistä ja vieraslajien torjunnasta

 

Puustoiset perinneympäristöt: Puustoiset perinneympäristöt (pdf)

Tuoreet niityt ja kedot- hoitokortti: Tuoreet niityt ja kedot- hoitokortti (pdf)

Vieraslajeista ja niiden torjunnasta:

Haitalliset vieraskasvit ympäristössä – kuinka torjua tehokkaasti

www.vieraslajit.fi

Vieraslajit.fi- Haitallisen kurtturuusun tunnistaminen ja torjunta

Yle.fi – Näin tunnistat kurtturuusun

Kaupunginpuutarhuri Kauri Kallio
044 730 1268
kauri.kallio@ikaalinen.fi

”Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.”