Skip to content

Puiden kaataminen

Puun kaato kunnan omistaman kiinteistön puolella

Kaupungin omistamilla alueilla puiden kaatamista koskevat anomukset ja tiedustelut osoitetaan kaupunginpuutarhurille, jonka kanssa voi sopia tapauskohtaisesti sopivasta menettelytavasta.

Omalla kiinteistöllä kaadettavat yksittäiset puut (asemakaava-alueella)

Tehkää omalla kiinteistöllänne olevista puista vapamuotoinen puunkaatoilmoitus sähköpostilla vihertoimeen kaupunginpuutarhurille. Lisätkää puiden sijainti karttaan ja liittäkää mukaan valokuvat kyseisistä puista. Puunkaato hyväksytään, jos puun kaataminen on perusteltua.

Lisäksi voidaan antaa ohjeita tai vaatia kaavanmukaisesti uuden kasvillisuuden istuttamista poistettavan tilalle. Luvan voi antaa vain kiinteistön omistajalle.

Laajemmat puunkaadot

Isot puunhakkuut ja muutoin ympäristöön erityisen merkittävästi vaikuttavat puunkaatoasiat vaativat yleensä maisematyöluvan. Maisematyölupaa voi selvittää ja hakea rakennusvalvonnasta.

Puunkaatoilmoitus / Hakemus -lomake (pdf)

Kaupunginpuutarhuri Kauri Kallio
044 730 1268
kauri.kallio@ikaalinen.fi