Skip to content

Ympäristönsuojelu

Kuvassa pieni puro.

Ympäristösuojelu on ympäristön tilan parantamista ja pilaantumisen ehkäisemistä.

 


 

Uusi opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan (pdf)

Laitoksista ja varastoista voi valua ympäristöön kemikaaleja tai sammutusjätevesiä, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai riskejä ihmiselle tai ympäristölle. Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan on laadittu uusi opas.

Opas on tarkoitettu kaikille nestemäisiä vaarallisia kemikaaleja käsitteleville ja varastoiville teollisuuslaitoksille ja muille toimijoille, esimerkiksi maatiloille, työmaille ja kasvihuoneille.

Oppaassa kuvaillaan rakenneratkaisuja, joiden avulla voidaan estää mahdollisten vuotojen tai kemikaalien pilaamien sammutusjätevesien pääsy maaperään, vesiin tai viemäriin. Oppaassa esitetyt rakenneratkaisut perustuvat lainsäädäntöön, standardeihin, viranomaisohjeisiin ja yleisiin hyviin käytäntöihin.

Ympäristönsuojelusihteeri
Teijo Jokinen
044 730 6221
teijo.jokinen@ikaalinen.fi

Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen