Skip to content

Ilmansuojelu ja meluntorjunta

Ilmansuojelu

Ilma on tehokkain saasteiden   kulkeutumistie. Ilman kautta saasteet leviävät päästölähteen lähialueille ja kaukokulkeutumina ympäri maapalloa. Ilmansuojelulla pyritään vähentämään haitallisten aineiden pääsyä ilmaan.

Ilmastonmuutos on aikakautemme vakavin ympäristöuhka, joka johtuu hiilidioksidin (CO2) ja muiden kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvusta ilmakehässä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo näkyvissä: ilmasto lämpenee, meren pinta nousee ja jäätiköt sulavat kiihtyvällä tahdilla. Ennusteiden mukaan kuivilla alueilla kuivuus lisääntyy, ja sään ääri-ilmiöt voimistuvat kaikkialla maailmassa: odotettavissa on yhä voimakkaampia hirmumyrskyjä, tulvia, rankkasateita ja helleaaltoja. Monet kasvi- ja eläinlajit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, koska ne eivät ehdi sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Ilmastonmuutos ei ole ainoastaan ympäristöuhka, vaan se vaikuttaa myös turvallisuuteen: ilmastopakolaisten määrä kasvaa, kun viljelysmaita tuhoutuu tai kuivuus estää viljelyn. Myös taistelu puhtaasta vedestä kiihtyy.

Ilmastonmuutoksen täydellinen pysäyttäminen on nykytiedon valossa mahdotonta. Monet ihmisen toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasut säilyvät ilmakehässä satoja vuosia. Ne lämmittävät ilmastoa, vaikka uusien päästöjen tuottaminen lopetettaisiin välittömästi.Ikaalisissa tarkkaillaan CO2-pitoisuutta laskennallisesti CO2-raportoinnin avulla. Pirkanmaalla osallistuvat Ikaalisten lisäksi Tampere, Pirkkala, Ylöjärvi, Kangasala, Hämeenkyrö, Sastamala ja Punkalaidun.

Päästötiedot Ikaalinen 

www.co2-raportti.fi.

Kuntien päästöjä on mahdollista tarkastella ja vertailla osoitteessa:https://co2.sitowise.com/CO2tilastot/


Suomalaisten mökkeilyn hiilijalanjälki arvioitiin ensimmäistä kertaa – uudella laskurilla selviää myös yksittäisen mökkeilijän päästöt

Mökkeilyn hiilijalanjälki koostuu liikkumisesta, energiankulutuksesta, palveluista ja tavaroista ja veneilystä. Suomalaisten mökkien ominaisuudet, varustelutaso ja mökkeilyn tavat vaihtelevat, joten myös yksittäisten mökkien hiilijalanjälkien välillä on suurta vaihtelua.

Mökkeilyn hiilijalanjälki Suomessa -esite.pdf 

Mökkeilyn hiilijalanjäljen laskuri
Mökkeilyn hiilijalanjälki Suomessa -raportti
 

 


Meluntorjunta

Meluntorjunnan yleinen päämäärä on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa ei ole meluhaittoja. Kansalaisten tulee myös voida nauttia hiljaisuudesta ja kuunnella luonnon ääniä.

Ympäristönsuojelulain 60 §:ssä käsitellään ilmoitusvelvollisuutta melusta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee tehdä kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Melutasoille on annettu erilaisia ohjearvoja, joita toiminnassa tulee noudattaa.

Ikaalisten melutilanteesta on tehty seurantaselvitys v.1997. Selvityksen perusteella Ikaalisissa ei ole erityistä meluhaittaa, joka aiheuttaisi tarvetta laajamittaiseen meluntorjuntaan. Tilapäistä haittaa saattaa aiheutua vilkasliikenteisimpien katujen vaikutusalueella olevalle asutukselle ja erityisesti häiriytyville kohteille. Teollisuuden aiheuttama meluhaitta rajoittuu suppealle alueelle.

CO2 Raportti Ikaalinen 2024

CO2-raportti 2023 Ikaalinen

Ikaalisten kasvihuonepäästöt 2009-2019
Ennakkotieto vuodelta 2020:
CO2 Raportti Ikaalinen 24022021

 

Ilmasto-opas logo.

 

Ympäristönsuojelusihteeri
Teijo Jokinen
044 730 6221
teijo.jokinen@ikaalinen.fi