Jätehuolto

Ikaalisten jätehuollon hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Ikaalisissa on järjestetty hyötyjätteiden keräyspisteita keskustaajamaan ja haja-asutusalueelle.

Ikaalisten jäteasema on osoitteessa Teijärventie 3. Sinne voi viedä pieniä määriä sekajätteitä, elektroniikkaromua sekä muita erilliskerättäviä jätteitä. Jäteasema on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin kello 14.00-18.00 ja lauantaisin kello 10.00-14.00.

Tarkemmat tiedot hyötyjätteiden keräyspaikoista ja kerättävistä jätelajeista löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon kotisivuilta.

Pirkanmaan Jätehuololla on myös ekopisteitä , joihin voi viedä  pisteestä riippuen paperia, metallia, lasia jne.

Kierrätys.info-sivulta lyödät kaikkien Ikaalisten alueen eko- ja aluejätepisteiden sekä jäteaseman osoitteet ja sijainnit kartalla. Kunkin pisteen kohdalla lisätiedossa on lueteltu, mitä jätteitä voi ko. pisteeseen viedä.

Kierrätyspisteitä Ikaalisissa
Kauppakeskus Kompissa (Karhoistentie 3) on ekopiste, johon kerätään muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia.

S-Marketissa (Teollisuustalontie 2) on ekopiste, johon kerätään muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia ja paperia.

Lisätietoa kierrätyspisteistä ja kierrätyksestä: rinkiin.fi/kotitalouksille/

Puutarhajätteet ja risut
Puutarhajätteen voit toimittaa maksutta Jätevedenpuhdistamon läheisyyteen, Puhdistamontie 5, 39500 Ikaalinen

Risut voi toimittaa Kavo Oy:n hakepuun keräyspaikkaan. Risujen keräyspaikka sijaitsee Palinperäntien varrella Ikaalisten Luomu Oy:stä hieman Kurkelaa kohti. Opaste löytyy Palinperäntieltä.

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN

Alueellisena jätehuoltoviranomaisena Alueellinen jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltolautakunnassa on kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 12 jäsentä, 7 on Tampereelta ja 5 seudun kuntien nimeämiä. Ikaalisista edustajana on Sirpa Sarin. Lisäksi kaikkien jäsenkuntien nimeämillä virkamiesedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa (Ikaalisista tekninen johtaja).

Alueellinen jätehuoltoviranomainen käsittelee jätemaksun kohtuullistamishakemukset.

Lisätietoja jätehuoltolautakunnan internet-sivut: www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/jatehuoltolautakunta.html

JÄTELAIN VALVONTA

Jätelainsäädäntö säätelee jätteisiin liittyvää toimintaa. Jätelaissa ja ympäristönsuojelulaissa määritellään mm. roskaantuneiden tai saastuneiden alueiden puhdistamisvelvollisuus sekä yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätteistä.

Jätemaksut