Skip to content

Jätehuolto

Ikaalisten jätehuollon hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Ikaalisissa on järjestetty hyötyjätteiden keräyspisteita keskustaajamaan ja haja-asutusalueelle.

Ikaalisten jäteasema on osoitteessa Teijärventie 7. Sinne voi viedä pieniä määriä sekajätteitä, elektroniikkaromua sekä muita erilliskerättäviä jätteitä. Jäteasema on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin kello 14.00-18.00 ja lauantaisin kello 10.00-14.00. Ikaalisten jäteasema

Tarkemmat tiedot hyötyjätteiden keräyspaikoista ja kerättävistä jätelajeista löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon kotisivuilta.

Pirkanmaan Jätehuololla on myös ekopisteitä , joihin voi viedä  pisteestä riippuen paperia, metallia, lasia jne.

Kierrätys.info-sivulta lyödät kaikkien Ikaalisten alueen eko- ja aluejätepisteiden sekä jäteaseman osoitteet ja sijainnit kartalla. Kunkin pisteen kohdalla lisätiedossa on lueteltu, mitä jätteitä voi ko. pisteeseen viedä.

Kierrätyspisteitä Ikaalisissa
Kauppakeskus Kompissa (Karhoistentie 3) on ekopiste, johon kerätään muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia.

S-Marketissa (Teollisuustalontie 2) on ekopiste, johon kerätään muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia ja paperia.

Lisätietoa kierrätyspisteistä ja kierrätyksestä: rinkiin.fi/kotitalouksille/

Puutarhajätteet ja risut

Puutarhajätteeseen kuuluvat puutarhasta, pihasta tai puistosta kerätyt kasvit, kasvien osat sekä puiden ja pensaiden lehdet. Haravointijätteeseen voi laittaa myös heinää ja leikattua nurmea. Puutarhajätteen voit toimittaa maksutta Jätevedenpuhdistamon läheisyyteen, Puhdistamontie 5, 39500 Ikaalinen

Risut
Risut voi toimittaa Kavo Oy:n hakepuun keräyspaikkaan. Risujen keräyspaikka sijaitsee Palinperäntien varrella Ikaalisten Luomu Oy:stä hieman Kurkelaa kohti. Opaste löytyy Palinperäntieltä.

Tänne voit toimittaa myös kurtturuusun varret.
 
JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN

Alueellisena jätehuoltoviranomaisena Alueellinen jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltolautakunnassa on kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 12 jäsentä, 7 on Tampereelta ja 5 seudun kuntien nimeämiä. Ikaalisista edustajana on Sirpa Sarin. Lisäksi kaikkien jäsenkuntien nimeämillä virkamiesedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa (Ikaalisista tekninen johtaja).

Alueellinen jätehuoltoviranomainen käsittelee jätemaksun kohtuullistamishakemukset.

Lisätietoja jätehuoltolautakunnan internet-sivut: https://www.tampere.fi/organisaatio/alueellinen-jatehuoltolautakunta

JÄTELAIN VALVONTA

Jätelainsäädäntö säätelee jätteisiin liittyvää toimintaa. Jätelaissa ja ympäristönsuojelulaissa määritellään mm. roskaantuneiden tai saastuneiden alueiden puhdistamisvelvollisuus sekä yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätteistä.

Jätemaksut