Jätehuolto

Ikaalisten jätehuollon hoitaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Ikaalisissa on järjestetty hyötyjätteiden keräyspisteita keskustaajamaan ja haja-asutusalueelle. Ikaalisten jäteasema on osoitteessa Teijärventie 3. Sinne voi viedä pieniä määriä sekajätteitä, elektroniikkaromua sekä muita erilliskerättäviä jätteitä. Jäteasema on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin kello 14.00-18.00 ja lauantaisin kello 10.00-14.00. Tarkemmat tiedot hyötyjätteiden keräyspaikoista ja kerättävistä jätelajeista löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon kotisivuilta.

JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN

Alueellisena jätehuoltoviranomaisena Alueellinen jätehuoltolautakunta.

Jätehuoltolautakunnassa on kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 12 jäsentä, 7 on Tampereelta ja 5 seudun kuntien nimeämiä. Ikaalisista edustajana on Sirpa Sarin. Lisäksi kaikkien jäsenkuntien nimeämillä virkamiesedustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa (Ikaalisista tekninen johtaja).

Alueellinen jätehuoltoviranomainen käsittelee jätemaksun kohtuullistamishakemukset.

Lisätietoja jätehuoltolautakunnan internet-sivut: www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/jatehuoltolautakunta.html

JÄTELAIN VALVONTA

Jätelainsäädäntö säätelee jätteisiin liittyvää toimintaa. Jätelaissa ja ympäristönsuojelulaissa määritellään mm. roskaantuneiden tai saastuneiden alueiden puhdistamisvelvollisuus sekä yleiset huolehtimisvelvollisuudet jätteistä.

Jätemaksut
Jätetaksa 1.1.2018 alkaen.pdf
Sako- ja umpikaivolietteen taksa 1.1.2018 alkaen.pdf

Kierrätyspisteitä Ikaalisissa

Kauppakeskus Kompissa (Karhoistentie 3) on ekopiste, johon kerätään muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia.

S-Marketissa (Teollisuustalontie 2) on ekopiste, johon kerätään muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia ja paperia.

Lisätietoa kierrätyspisteistä ja kierrätyksestä: rinkiin.fi/kotitalouksille/