Skip to content

Jätehuoltomääräykset

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat jätelakiin perustuvia paikallisia säännöksiä jätehuollosta. Määräykset sitovat kaikkia kunnan asukkaita. Jätehuoltomääräyksiä annetaan muun muassa jätehuoltoon liittymisestä, eri jätelajien lajittelusta ja keräyksestä sekä jätteiden omatoimisesta käsittelystä. Määräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 19.5.2021 toimialueelle uudet jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan 1.7.2021.

Jätehuoltomääräykset