Skip to content

Koveskosken kalatie

Koveskosken kalatie on valmistunut Kovesjoen alaosaan Ikaalisten Kovelahden kylään. Hanke on erittäin tärkeä Kyrösjärven taimenkannan suojelun ja vahvistamisen kannalta. Kalatien kautta taimenet pääsevät ohittamaan joen alaosassa olevan padon ja nousemaan lisääntymisalueillensa Kovesjokeen, Raivaluomaan ja Kuusijokeen. Jokiin nousseet tai niissä syntyneet taimenet pystyvät myös vaeltamaan takaisin syönnösalueelleen Kyrösjärveen. Kovesjoki laskee Kyrösjärven Kovelahteen, josta on yhteys Kyrösjärven selkävesille.

Kalatien suunnittelu alkoi jo vuonna 2015 ja hanke sai aluehallintovirastosta luvan vuonna 2021. Töihin päästiin tämän vuoden keväällä hankkeen rahoituksen varmistuttua. Kalatien rakentaminen kesti kesän ajan ja se valmistui syyskuussa. Urakoitsijana toimi Juhani Annala Kihniöstä. Kalatien toimivuuden tarkkailu jatkuu vielä kolme vuotta, jotta nähdään, toimiiko kalatie toivotulla tavalla.

Hankkeen toteuttajina ovat Ikaalisten kaupunki ja Kyrösjärven kalatalousalue. Hanke sai rahoitusta Ikaalisten kaupungilta, Kyrösjärven kalatalousalueelta, Ikaalisten Säästöpankkisäätiöltä ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksiköltä vaelluskalaohjelma Noususta.

Kovesjoen vesistö tunnetaan taimenvesistönä, jossa on paikallinen taimenkanta. Se poikkeaa perimältään muista Pirkanmaan ja Kokemäenjoen vesistön taimenkannoista ja myös istutuksiin käytetyistä taimenkannoista. Voidaan siis puhua arvokkaasta taimenkannasta, joka on sopeutunut paikallisiin olosuhteisiin. On syytä muistaa, että taimen on rauhoitettu Etelä-Suomessa. Luonnossa syntyneen ja rauhoitetun taimenen tunnistaa rasvaevästä, ja jos tällaisen taimenen saa saaliiksensa, kala on välittömästi vapautettava takaisin veteen.

Kyrösjärvi tunnetaan hyvänä ja monipuolisena kalavetenä. Järven kuhakanta on vahva. Järvestä pyydetään myös mm. haukia, ahvenia, lahnoja, siikoja ja muikkuja. Järveen istutetaan kalastettavaksi myös taimenia, jotka kalastaja tunnistaa siitä, että istutettujen taimenten rasvaevä on poistettu. Näidenkin taimenten pyynti on kiellettyä syyskuun alusta marraskuun loppuun asti. Järvellä toimii muutamia ammattikalastajia, joiden pyynti kohdistuu järven kuhakannan lisäksi särkikaloihin.

Kyrösjärvelle kannattaa tulla kalastamaan. Kyrösjärvelle voi ostaa helposti viehekalastus- ja pyydyslupia verkkokaupan tai paikallisten lupamyyjien kautta. Järvelle pääse helposti, koska rannoilta löytyy veneen laskuun soveltuvia veneluiskia. Kyrösjärven rannoilla on kalastajille tarjolla majoituspalveluita.

 

 

 

 

Avajaiset 25.10.2022

Tilaisuuden avasi ympäristönsuojelusihteeri Teijo Jokinen

Kaupungin tervehdys kaupunginjohtaja Eeva Viitanen

Tilaisuudessa puhui myös Hannu Salo, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö.

Jarmo Kalli, Kyrösjärven kalatalousalue

Lisätietoja antavat:

Teijo Jokinen, Ikaalisten kaupunki, puh. 044 730 6221

Jarmo Kalli, Kyrösjärven kalatalousalue, puh. 040 023 7305

Hannu Salo, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö,      puh. 050 356 8328