Skip to content

Luonnonsuojelu

Kuva suon poikki kulkevista pitkospuistaLuonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta sekä huolehditaan kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. 
Suojelualueet

Suuri osa suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon.
Suomen Natura 2000 -alueet

 

Seitsemisen kansallispuisto luontoon.fi sivuillaSeitsemisen kansallispuiston logo.