Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta sekä huolehditaan kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. 
Suojelualueet


Suuri osa suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon.
Suomen Natura 2000 -alueet

 

Seitsemisen kansallispuisto luontoon.fi sivuilla