Skip to content

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta sekä huolehditaan kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. 
Suojelualueet

Suuri osa suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon.
Suomen Natura 2000 -alueet

 

Seitsemisen kansallispuisto luontoon.fi sivuilla

Seitsemisen kansallispuiston logo.

 

 

 

 

Luonnonmuistomerkit

Luonnonmuistomerkki on luonteeltaan yksittäinen tai pienialainen, luonnonsuojelulaissa tarkoitettu suojelukohde.

Luonnonmuistomerkki- esite (pdf) Esitteessä kerrotaan, mikä on luonnonmuistomerkki, miten niille voi hakea rauhoitusta, miten niitä ylläpidetään ja milloin luonnonmuistomerkille voi hakea rauhoituksen lakkautusta.

Luonnonmuistomerkki, hakemus- ja lakkautuslomakkeet:

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen

Luonnonmuistomerkin rauhoituksen lakkauttaminen

Kuva suon poikki kulkevista pitkospuista