Skip to content

Maa-ainesottoluvat

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii aina maa-aineslain mukaisen luvan.  Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen tehdään kirjallisesti. Lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja ottamissuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta on säädetty yksityiskohtaisesti maa-ainesten ottamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (926/2005).

Ohjeita ja lisätietoa maa-ainesluvista: Ympäristö.fi sivuilla

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen (Word)

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuslomake (Word)

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle

Maa-ainestaksa

Ympäristönsuojelusihteeri
Teijo Jokinen
044 730 6221
teijo.jokinen@ikaalinen.fi

Kolmen airon katu 3
39500 Ikaalinen