Skip to content

Vesiasiat

Ikaalisten kaupungin järjestämisvelvollisuuden mukaisesta vesihuollosta (puhdasvesi ja jätevedet ) vastaa Ikaalisten Vesi Oy

Ikaalisten Vesi Oy:n yhteystiedot ovat:

Ikaalisten Vesi Oy
Poppelikatu 7
39500 Ikaalinen
puh. (03) 458 7717

käyntiosoite: Poppelikatu 7
aukioloajat: ke ja to 10:00 – 13:00

Sähköpostiosoite: vesi@ikaalistenvesi.fi

Ikaalisten Vesi Oy:n kotisivut: www.ikaalistenvesi.fi

Päivystysnumero 044 730 1384

Haja-asutusalueiden puhtaanveden jakelusta vastaa lisäksi osuuskunnat:
Ikaalisten keskustassa ja sen lähikylissä toimii Ikaalisten Vesi Oy ja ns. haja-asutusalueella vettä toimittavat osuuskunnat, joita on kaikkiaan 13 eli Luhalahti, Tevaniemi, Jylli, Pukara-Hangasjärvi, Röyhiö, Pirttijärvi, Riitiala, Kovelahti, Myllykarttu-Mansoniemi, Karttu, Lahdenpohja, Leppäsjärvi ja Varpee.

Vesihuoltolaitosten yhteystiedot (pdf)

 

Kuvassa sammakko joka sanoo: Tarkkana siellä pohjavesialueella, tutustu pohjavesien suojeluesitteisiin.

Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu vain ennakoimalla, siksi pohjavesi-alueella toimivien on tiedettävä miten toimia.

Pohjavesien suojelun Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet on kohdennettu erityisesti niille toimijoille, joilla on tiedon tarvetta pohjaveden suojelusta:

  • Kotitaloudet (esitteen viesti on yleinen ja sopii meille kaikille)
  • Lämmitysjärjestelmät (aiheena mm. lämmitysöljysäiliöt ja energiakaivot)
  • Maankäyttö (esite soveltuu maankäytönsuunnitteluun kunnan toimijoille ja luottamushenkilöille)
  • Maatalous (aiheena mm. eläinsuojat, laiduntaminen ja lannoitus sekä kasvinsuojeluaineet)
  • Pienteollisuus (käsittelee mm. kemikaalien ja polttoaineiden käyttöä ja varastointia)

Esitteet on ladattavissa ja luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet.

Sivuilta löydät myös muuta tietoa pohjavesistä ja niiden suojelusta.

Pohjavesialueiden Suojelusuunnitelma, Sivut 1-18 Pohjavesialueiden Suojelusuunnitelma, Sivut 28-94

Pohjavesialueet kartalla näet www.paikkatieto.fi sivuston karttapalvelussa  valitsemalla karttatasot -> Geologia -> Pohjavesialueet

Kuvassa sammakko joka sanoo: Tarkkana siellä pohjavesialueella, tutustu pohjavesien suojeluesitteisiin.