Skip to content

Vesistöt

Vesistöt ovat merkittävä osa Suomen maaseutua. Vesistöillä on myös tärkeä virkistysarvo. Vesiensuojelun tavoitteena on vesistöjen haitallisten muutosten estäminen ja haittojen korjaaminen.

Ikaalisissa on tehty Kyrösjärven valuma-alueen vesiensuojelututkimus vuosina 2001-2003. Tutkimuksessa olivat mukana Ikaalinen, Hämeenkyrö, Parkano, Kihniö, Viljakkala ja Pirkanmaan ympäristökeskus (nykyisin Pirkanmaan ELY-keskus).

Vuonna 2003 valmistui Kyrösjärven reitin haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn vyöhykejako-selvitys (HajaKäsi). Myös tämä tutkimus toteutettiin seutukunnallisena yhteistyönä. Tutkimuksessa olivat mukana Ikaalinen, Parkano, Kihniö, Viljakkala ja Pirkanmaan ympäristökeskus.

Pirkanmaan vesistöjen tilaa ja vesistöjen laatua seurataan toistuvasti.
Kesäisin toteutetaan Kyrösjärvellä sinileväseurantaa.

Vesirakentamisella tarkoitetaan ruoppauksia, laitureiden rakentamista, pengerryksiä ja täyttöjä. Näistä toimenpiteistä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus. Näissä toimenpiteissä saatetaan tarvita myös vesilain mukainen lupa, riippuen hankkeen suuruudesta. , Lisätietoa https://www.ymparisto.fi/fi/luvat-ja-velvoitteet/vesilupa-ja-ilmoitukset.

Vesistöön joutuvat epäpuhtaudet pyritään estämään tehokkaalla jätevesien käsittelyllä.

Vesistöjen lähialueiden suojelu on erityisen tärkeää vesiluonnon suojelun kannalta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Vesistöjen vedenkorkeudet Pirkanmaalla (ymparisto.fi)
Pohjavesien vedenkorkeudet Pirkanmaalla (ymparisto.fi)

Pirkanmaan keskeisten järvien (PIRSKE-järvien) säännöstelysuosituksia seurataan vuosittaisella säännöstelykatsauksella. Katsauksessa käydään läpi kukin suositus ja arvioidaan sen toteutumista.

Vuosittaiset katsaukset

Lisätietoja: https://www.vesi.fi/vesitietokategoria/vesien-kestava-kaytto/#vesitieto

Twitter @Pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla) @PirkanmaanELY (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kuvassa Kyrösjärvi Järviwiki

Järviwikistä löytyy perustiedot kaikista yli 1 hehtaarin kokoisesta järvestämme.