Skip to content

Esiopetus

TIEDOTE 17.3.2020

Suomen hallitus vahvisti koulujen sulkemisen tiedotustilaisuudessa 16.3.2020. Tähän liittyen kaikki lähiopetus keskeytetään 18.3. alkaen aina 13.4.2020 saakka. Keskeyttämisestä johtuen kaikki yksiköt suljetaan opetukselta. Hallitus on kuitenkin linjannut, että kriittistä työtä tekevät perheet, joiden lapsi on 1-3.-luokilla voivat saada lapsensa lähiopetuksen piiriin. Samalla hallitus on listannut kriittiset työtehtävät, joiden pohjalta oppilaitosten rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset. Huoltajat tekevät siis erillisen anomuksen lähiopetuksen järjestämisestä. Mikäli molemmat huoltajat eivät ole kriittisten työtehtävien listalla, ei oikeutta lähiopetukseen ole ja päätös on sitä anottaessa automaattisesti kielteinen. Vähäisen määrän vuoksi lähiopetuskriteerit täyttäneiden oppilaiden lähiopetus keskitetään Valkean ruusun koululle. Tarkemmista lähiopetusjärjestelyistä tiedotetaan sen piiriin hyväksytyille erikseen.

 

Alustavat työtehtävät perheissä molempien vanhempien osalta, joiden täyttyessä oikeus lähiopetukseen 1-3 -luokalla toteutuu:

 • terveydenhuolto
 • poliisi
 • pelastustoimi
 • rajavartiolaitos
 • puolustusvoimat
 • hätäkeskuslaitos
 • varhaiskasvatuksen työntekijät
 • vesihuolto
 • jätehuolto
 • siivouspalvelut
 • lämmöntuotanto- ja elintarvikeketju
 • osa lukion opettajista (yo-kirjoitusten valvonta)
 • apteekkien henkilökunta

 

Huoltajat tekevät anomuksen lähiopetuksesta Wilman viestin välityksellä koulun johtajalle tai rehtorille. Anomuksessa tulee olla eritelty huoltajan/huoltajien kriittiset työtehtävät, joiden perusteella lähiopetus tulisi myöntää.

 

Lähiopetuspäätös tehdään myös erityisen tuen oppilaiden osalta, huoltajien sitä anoessa.

 

Opettajat tekevät edelleen työtä ja toteuttavat poikkeustilan opetusta sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen. Toivon, että saamme rakennettua hyvän poikkeusopetuksen ympäristön kuluville viikoille. Koska oppimistilanne toteutuu kotona, on yhteistyön merkitys erittäin keskeistä.

 

Ystävällisin terveisin,

Tapio Ala-Rautalahti

***********************************************************

 

Tiedote varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille

Suomen hallitus on esittänyt 12.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi suosituksia toimenpiteistä, joilla viruksen leviämistä pyritään rajoittamaan. Seuraamme näiltä osin valtakunnallista tilannetta ja ohjeistuksia.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

Työpaikoilla ja lähikontakteissa tulee noudattaa ohjeistusta työhön paluun ajankohdista ja poissaoloista. Tämä koskee myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevia lapsia, jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella ja palaavat sieltä kotiin. Käytännössä edellytetään omaehtoista kahden viikon poissaoloa varhaiskasvatuksesta/esiopetuksesta. Asiasta sovitaan tapauskohtaisesti. Mikäli olette matkailleet ulkomailla ja olette palaamassa kotiinne ja varhaiskasvatukseen/esiopetukseen, pyydämme ottamaan yhteyttä varhaiskasvatusyksikön esimiehen lisäksi koulutoimistoon (Anne Rajasalo 044 7306419) jatko-ohjeistusta varten.

Tartuntojen välttämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Ikaalisten kaupunki on näiltä osin tehnyt rajoituksia omien palveluiden tuottamiseen. Valtakunnallisen suosituksen mukaan Ikaalisten kaupunki rajoittaa määräajaksi ei välttämättömiä kaupungin toimintoja ja palveluita korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Rajoitukset ovat erityisen tärkeitä riskiryhmien suojelemiseksi:

”Rajoituksen kohteet 13.3. alkaen ja maaliskuun loppuun saakka:
· Liikuntahalli suljetaan
· Kirjasto suljetaan
· Vienolan nuorisotila suljetaan
· Kansalaisopiston toiminta keskeytetään
· Elokuvatoiminta keskeytetään
· Vapaa-ajan liikuntaryhmien ja muiden harrasteryhmien toiminta keskeytetään

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta rajoituksista tiedotetaan yksikkökohtaisesti ja / tai kohderyhmiä. Vierailuja tulee kaikissa yksiköissä välttää toistaiseksi. Ikaalisten kaupungin verkkosivuilta voi lukea tarkemmat ohjeet.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta ajankohtaisista asioista, toimintatavoista ja tilanteesta tiedotetaan ensisijaisesti normaaleja tiedotuskanavia kautta (Päikky ja Wilma) sekä Ikaalisten kaupungin verkkosivuilla.

Lisäksi kaikki kaupungin virastoilla asiointi ohjataan tapahtuvaksi puhelimitse tai sähköpostitse.

Kuntalaisia pyydetään seuraamaan valtakunnallisen viestinnän lisäksi Ikaalisten kaupungin paikallista tiedottamista. Ajantasainen tiedottaminen: https://ikaalinen.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/korona-tiedotus/”

Mikäli päädyttäisiin laajempiin rajoittamistoimenpiteiden käyttöönottoon, ne vaativat eduskunnalta valmiuslainsäädännön käyttöönottoa. Niihin kuuluvat myös varhaiskasvatusyksiköiden sulkeminen. Tällä hetkellä yksiköiden sulkemisia on harkittu tartuntatautilakiin pohjautuen, mikäli tartuntoja yksikössä on ilmennyt. Ikaalisten kaupungissa tartuntoja ei toistaiseksi ole löydetty, joten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta noudatetaan yleisohjeistusta hyvästä hygieniasta ja siitä, ettei kouluihin tai varhaiskasvatukseen tulla kipeänä.

yhteistyöterveisin,
Mari Takkinen
varhaiskasvatus- ja henkilöstöpäällikkö