Skip to content

Esiopetuksen oppilashuolto

Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Ikaalisissa päiväkotien yhteydessä järjestettävän esiopetuksen oppilashuollon järjestämistä ohjaa päiväkotien esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma, joka on hyväksytty sivistyslautakunnassa  15.8.2018.

Aluekoulujen esiopetusryhmät kuuluvat koulujen oppilashuoltoon. Lisätietoja saa aluekoulujen johtajilta.