Skip to content

Esiopetuksen poissaolokäytännöt

Esiopetus on 1.8.2015 alkaen velvoittavaa: Huoltajan velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi osallistuu oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esioppilaiden poissaolojen myöntämiskäytännöt koskien harkinnanvaraisi poissaoloja ovat seuraavat:

  • esiopettaja myöntää poissaolot, jotka ovat enintään 5 päivää
  • Koulunjohtaja ja varhaiskasvatusyksikön johtaja myöntää yli 5pv kestävät poissaolot

Huoltaja anoo poissaoloa, joko sähköisen viestintäjärjestelmän kautta (päiväkodit Päikky, aluekoulut Wilma) tai sähköpostitse alla olevalla lomakkeella.

Vapautus Esiopetuksesta

Huoltajan tulee selvittää, miten poissaoloajan aikaiset tehtävät tulee tehtyä.