Skip to content

Kasvun ja oppimisen tuki

Ikaalisissa lapsen tarvitsemaa tukea annetaan kolmiportaisen tuen periaatteen mukaisesti.

Kolmiportaisella tuella tarkoitetaan tukea, jota annetaan vahvan peruspedagogiikan lisäksi yleisenä, tehostettuna ja erityisenä tukena. Opetus ja tuki ovat kaikilla tuen tasoilla tarpeiden mukaan muuttuvia ja joustavia. Esiopetuksessa toteutettava tuki suunnitellaan yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin lapsen vahvuudet sekä oppimis- ja kehitystarpeet.

Esiopetuksessa on käytettävissä koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut.

Ikaalisten kaupungin esiopetussuunnitelmassa on määritelty tarkemmin kasvun ja oppimisen tukeen liittyvät linjaukset.

Lisätietoja antaa:
Vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Päivi Rantakangas p. 044 7301 251
etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi