Skip to content

Tuki varhaiskasvatuksessa

Lapsen tuki

Jokainen lapsi kasvaa ja kehittyy omaan, yksilölliseen tahtiinsa. Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota ja vaikutetaan oppimisympäristöön siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus kehittyä ja oppia yhteisessä ympäristössä. Joskus lapsi voi tarvita kehitykseen ja oppimiseen tilapäistä tai pitkäkestoisempaa tukea. Lasten tuen tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen mahdollisimman varhain on tärkeää, jotta lapselle voidaan järjestää hänen kehitystään ja oppimistaan edistävä varhaiskasvatusympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki. Varhain aloitettu lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen ennaltaehkäisee ja estää lapsen vaikeuksien kasaantumista ja pitkittymistä.

 

Lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Päivi Rantakangas p. 044 7301 251
paivi.rantakangas@ikaalinen.fi