Varhaiskasvatus

Tiedote Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille

Suomen hallitus on esittänyt 12.3. koronaviruksen leviämisen estämiseksi suosituksia toimenpiteistä, joilla viruksen leviämistä pyritään rajoittamaan. Seuraamme näiltä osin valtakunnallista tilannetta ja ohjeistuksia.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

Työpaikoilla ja lähikontakteissa tulee noudattaa ohjeistusta työhön paluun ajankohdista ja poissaoloista. Tämä koskee myös perusopetuksessa olevia oppilaita, jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella ja palaavat sieltä kotiin. Käytännössä edellytetään omaehtoista kahden viikon poissa-oloa koulusta. Asiasta sovitaan tapauskohtaisesti koulutuksen järjestäjän kanssa. Mikäli olette matkailleet ulkomailla ja olette palaamassa kotiinne ja kouluun, pyydämme ottamaan yhteyttä koulun rehtorin lisäksi koulutoimistoon (Anne Rajasalo 044 7306419) jatko-ohjeistusta varten.

Tartuntojen välttämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Ikaalisten kaupunki on näiltä osin tehnyt rajoituksia omien palveluiden tuottamiseen. Valtakunnallisen suosituksen mukaan Ikaalisten kaupunki rajoittaa määräajaksi ei välttämättömiä kaupungin toimintoja ja palveluita korona-viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Rajoitukset ovat erityisen tärkeitä riskiryhmien suojelemiseksi:

”Rajoituksen kohteet 13.3. alkaen ja maaliskuun loppuun saakka:

· Liikuntahalli suljetaan

· Kirjasto suljetaan

· Vienolan nuorisotila suljetaan

· Kansalaisopiston toiminta keskeytetään

· Elokuvatoiminta keskeytetään

· Vapaa-ajan liikuntaryhmien ja muiden harrasteryhmien toiminta keskeytetään

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta rajoituksista tiedotetaan yksikkökohtaisesti ja / tai kohderyhmiä. Vierailuja tulee kaikissa yksiköissä välttää toistaiseksi. Ikaalisten kaupungin verkkosivuilta voi lukea tarkemmat ohjeet.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta ajankohtaisista asioista, toimintatavoista ja tilanteesta tiedotetaan ensisijaisesti normaaleja tiedotuskanavia kautta (Päikky ja Wilma) sekä Ikaalisten kaupungin verkkosivuilla.

Lisäksi kaikki kaupungin virastoilla asiointi ohjataan tapahtuvaksi puhelimitse tai sähköpostitse.

Kuntalaisia pyydetään seuraamaan valtakunnallisen viestinnän lisäksi Ikaalisten kaupungin paikallista tiedottamista. Ajantasainen tiedottaminen: https://ikaalinen.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/korona-tiedotus/”

Mikäli päädyttäisiin laajempiin rajoittamistoimenpiteiden käyttöönottoon, ne vaativat eduskunnalta valmiuslainsäädännön käyttöönottoa. Niihin kuuluvat myös koulujen sulkeminen. Tällä hetkellä yksiköiden sulkemisia on harkittu tartuntatautilakiin pohjautuen, mikäli tartuntoja yksikössä on ilmennyt. Ikaalisten kaupungissa tartuntoja ei toistaiseksi ole löydetty, joten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta noudatetaan yleisohjeistusta hyvästä hygieniasta ja siitä, ettei kouluihin tai varhaiskasvatukseen tulla kipeänä.

yhteistyöterveisin,
Tapio Ala-Rautalahti,
sivistysjohtaja

VISIO

Ikaalisten varhaiskasvatuksen visiona on kasvattaa hyvinvoivia, leikkiviä, avoimia ja itseensä luottavia lapsia yhdessä huoltajien kanssa.

Pedagoginen arki turvallisessa oppimisympäristössä toteutuu esimerkiksi pienryhmätoiminnan, leikin ja läsnä olevien aikuisten avulla ottaen huomioon lasten yksilölliset tuen tarpeet.