Skip to content

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus Ikaalisissa

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla. Ikaalisissa vuorohoito toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin Valkean ruusun päiväkodissa. Lapsen siirtyessä toimintamuodosta toiseen tai vaihtaessa varhaiskasvatusyksikköä oman kunnan sisällä tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta voimme varmistaa lapselle mahdollisimman eheän kasvun ja oppimisen polun.

Ikaalisten varhaiskasvatuksen visiona on kasvattaa hyvinvoivia, leikkiviä, avoimia ja itseensä luottavia lapsia yhdessä huoltajien kanssa. Pedagoginen arki turvallisessa oppimisympäristössä toteutuu esimerkiksi pienryhmätoiminnan, leikin ja läsnä olevien aikuisten avulla ottaen huomioon lasten yksilölliset tuen tarpeet.

Ikaalisten varhaiskasvatuksen arvoperustassa painotetaan valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden lisäksi erityisesti yhteisöllisyyttä ja luontoarvoja.

Yhteisöllisyys näkyy yhdessä toimimisena, suvaitsevaisuutena, erilaisuuden arvostamisena ja toisen kunnioittamisena. Ikaalisten varhaiskasvatuksessa korostetaan lasten ja henkilöstön vahvuuksia, huomataan hyvä ja kannustetaan toisia.

Luontoarvot korostuvat Ikaalisissa poikkeuksellisen kauniin luonnon sijaitessa lähellä kaikkia varhaiskasvatusyksiköitä. Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään järvet, metsät, puistot ja muut mahdolliset luontokohteet oppimisympäristönä. Yhdessä lasten kanssa rakennetaan positiivista luontosuhdetta.