Ajankohtaista

Tulotietojen toimittaminen varhaiskasvatusmaksujen määrittämista varten 28.7.2019 mennessä.

Tulotietojen toimittaminen 8/2019 (pdf)

 


 

Varhaiskasvatuslaskut kesä- ja heinäkuun osalta

Laskutamme kesä- ja heinäkuun varhaiskasvatusmaksut elokuussa. Tästä johtuen molempien kuukausien laskun eräpäivä tulee olemaan syyskuun 16.pv.

 


 

Mikä on Varda?-esite

Varhaiskasvatuksen tietovaranto – Varda

Varda on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Avaa tiedote Vardasta lapsen huoltajille tästä

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tietoja 31.12.2019 mennessä

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Avaa tiedote huoltajien tietojen rekisteröimisestä tästä