Ajankohtaista

20.5.2020

TULOTIETOJEN TOIMITTAMINEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN TARKISTAMISTA VARTEN

Vaka Tulotiedot2020 (pdf-tiedosto aukeaa tästä)

 


 

*************************************************

TIEDOTE PERHEILLE KOSKIEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ 14.5.2020 ALKAEN

Tiedote aukeaa tästä (pdf-tiedosto)

**************************************************

Varhaiskasvatusmaksujen hyvittäminen poikkeusolojen aikana

Tänään 24.3.2020 tehdyn päätöksen perusteella varhaiskasvatusmaksuja ei peritä, mikäli huoltaja järjestää lapsensa varhaiskasvatuksen poikkeusaikana (18.3.->) itse.

Varhaiskasvatusmaksun perimättä jättäminen edellyttää, että lapsen poissaolosta ilmoitetaan kirjallisesti etukäteen. Ne huoltajat, jotka ovat vastanneet 16.3. lähetettyyn Päikky-kyselyyn, ettei lapsi osallistu varhaiskasvatukseen ajalla 18.3.-13.4.2020 saavat hyvityksen automaattisesti. Mikäli huoltaja on kyselyssä ilmoittanut lapsensa tarvitsevan varhaiskasvatusta, mutta lapsi on pois varhaiskasvatuksesta, maksu peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti eikä oikeutta hyvitykseen ole.

Huoltajan tulee jatkossa ilmoittaa lapsensa poissaolosta hoidon tarpeen äkillisesti loppuessa (johtuen lomautuksesta / huoltajan tilanne järjestää lapsensa hoito muuttuu) sähköpostitse varhaiskasvatusyksikön johtajalle (etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi), tai vastaamalla hänelle mahdollisesti lähetettyyn Päikky-kyselyyn poikkeusolojen jatkuessa.

Maksuhyvityksiä ei anneta takautuvasti.

Muistathan käydä laittamassa Päikkyyn lapsellesi poissaolomerkinnän.

Lisätietoja tarvittaessa lapsen varhaiskasvatusyksikön esimieheltä taivarhaiskasvatuksen toimistosihteeriltä, Niina Koivuniemi 044-7301 212 (30.3.lähtien).

 

***********************************************************

Tiedote varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille 17.3.2020

Lähetimme 16.3.2020 huoltajille kyselyn Päikyn kautta koskien poikkeusolojen varhaiskasvatuksen tarvetta. Suuri kiitos perheille, saimme vastaukset huippunopeasti. Olemme saaneet tänään paljon kysymyksiä asiaan liittyen. Järjestämme nyt ensisijaisesti poikkeusolojen toimintoja ja sen jälkeen sitten pureudumme tarkemmin ei-kiireellisiin kysymyksiin koskien esimerkiksi varhaiskasvatusmaksuja. Tiedotamme asioista sekä Päikky-viesteinä että kaupungin www-sivuilla osoitteessa:
https://ikaalinen.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus

VOIKO PÄIVÄKOTIIN TULLA, JOS HUOLTAJA ON KOTONA?

Hallitus on linjannut seuraavaa: ”Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. ”
Tämän tulkinnasta on tullut huoltajilta kysymyksiä. Tämä tarkoittaa seuraavaa:

– Varhaiskasvatus ja esiopetus järjestetään niiden perheiden huoltajille, jotka ovat työssä. Mikäli toinen tai molemmat huoltajat ovat kotona ja kykenevät hoitamaan lapsensa itse, lapset hoidetaan kotona.

– Tämän noudattaminen on tärkeää. Tällä toimella pyritään rajoittamaan sitä, että vain välttämättömimmissä tapauksissa lapsi tuodaan varhaiskasvatukseen. Kyseessä ovat poikkeusolot, joilla pyritään hillitsemään viruksen leviäminen yhteiskunnassa.

SAIRAS LAPSI PÄIVÄKODISSA

Suosittelemme huoltajia kiinnittämään erityistä huomiota siihen, onko lapsi sen kuntoinen, että hän voi tulla varhaiskasvatukseen. Painotamme, että lapsen tulee olla terve tullessaan päiväkotiin, ryhmikseen tai perhepäivähoitoon. Tämä on sekä lapsen että meidän kaikkien muiden etu. Mikäli sisarus on kotona sairaana, ovat myös terveet sisarukset kotihoidossa.

POISSAOLOMERKINTÄ PÄIKYSSÄ

Varhaiskasvatustoiminnan suunnittelemiseksi toivomme, että jokainen huoltaja merkitsee itse lapselle poissaolomerkinnän päikkyyn ajalle 18.3. – 13.4.2020. Mikäli lapsella on huoltajan työstä johtuen sekä vapaa- että hoitopäiviä, pyydämme merkitsemään myös nämä päikkyyn. Tämä on myös tärkeää laskutuksen vuoksi. Nyt lapsille on merkitty päikkyyn hoitovarauksia, vaikka lapset ovat kotona. Tällä hetkellä maksuista ei ole valtiolta linjauksia, mutta mahdollisten väärien tuntiporrasylitysten karsimiseksi on tieto lasten poissaolopäivistä poikkeusaikana tärkeää. Toisin sanoen haluamme eliminoida sen, että emme lähetä väärin perustein tuntiporrasylityslaskuja.

Mari Takkinen
varhaiskasvatus- ja henkilöstöpäällikkö

***********************************************************


 

Varhaiskasvatuslaskut kesä- ja heinäkuun osalta

Laskutamme kesä- ja heinäkuun varhaiskasvatusmaksut elokuussa. Tästä johtuen molempien kuukausien laskun eräpäivä tulee olemaan syyskuun 16.pv.

 


 

Mikä on Varda?-esite

Varhaiskasvatuksen tietovaranto – Varda

Varda on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Avaa tiedote Vardasta lapsen huoltajille tästä

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tietoja 31.12.2019 mennessä

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Avaa tiedote huoltajien tietojen rekisteröimisestä tästä