Skip to content

Ajankohtaista

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia indeksitarkistuksen myötä 1.8.2022 alkaen siten, että asiakasmaksujen perusteena olevia tulorajoja nostetaan.  
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu 28 euroa kuukaudessa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.
Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Lisätietoa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://ikaalinen.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/


*************************************************

Varhaiskasvatuksen tietovaranto – Varda

Avaa tiedote Vardasta lapsen huoltajille tästä

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Avaa tiedote huoltajien tietojen rekisteröimisestä tästä