Ajankohtaista

*************************************************

TIEDOTE PERHEILLE KOSKIEN VARHAISKASVATUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ 14.5.2020 ALKAEN

Tiedote aukeaa tästä (pdf-tiedosto)

**************************************************

Varhaiskasvatusmaksujen hyvittäminen poikkeusolojen aikana

Tiedote varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille

Mikä on Varda?-esite

Varhaiskasvatuksen tietovaranto – Varda

Varda on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Avaa tiedote Vardasta lapsen huoltajille tästä

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien tietoja 31.12.2019 mennessä

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Avaa tiedote huoltajien tietojen rekisteröimisestä tästä