Skip to content

Kehityksen ja oppimisen tuki

KASVUN JA OPPIMISEN TUKI

Lapsen kasvuun ja kehitykseen kuuluu kausia, jotka kukin lapsi käy läpi omalla tavallaan. Jokainen lapsi oppii ja kehittyy, mutta toisinaan tarvitaan aikuisten laajamittaisempaa ohjausta. Varhaiskasvatuksessa pyritään mahdollisimman varhain ennaltaehkäisemään, havaitsemaan sekä huomioimaan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät viiveet ja tuen tarpeet. Päivähoitopaikan järjestämisessä huomioidaan lapsen ikä ja yksilölliset tarpeet.

Varhaiskasvatus on osa  tukea tarvitsevan lapsen kuntoutuksen kokonaisuutta. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen siten, että lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Tuki järjestetään sinne, missä lapsi on. Lapsiryhmän toimintaympäristö ja toimintatavat pyritään mukaamaan siten, että ne vastaavat lapsen tuen tarpeisiin. Kasvun ja oppimisen tuki on kaikkien varhaiskasvatuksen kasvattajien vastuulla.

Mikäli lapsen tuen tarve on tiedossa päivähoitopaikkaa haettaessa, kannattaa olla yhtyedessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on kasvun ja oppimisen asiantuntija. Hänen tehtävään on varhaiserityiskasvatuksen koordinointi, kehittäminen, henkilökunnan konsultointi ja yhteistyö vanhempien ja eri asiantuntijoiden kanssa.

 

 

 

Ikaalisten kaupungin nepsy-kompassi tekstillä "Mitä minä teen tämän lapsen kanssa?"

Nepsykompassi, klikkaa tästä auki (pdf-tiedosto)


Vs varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Päivi Rantakangas

p. 044 7301 251
paivi.rantakangas(at)ikaalinen.fi