Skip to content

Tuki varhaiskasvatuksessa

Tuki varhaiskasvatuksessa

Lapsen kasvuun ja kehitykseen kuuluu kausia, jotka kukin lapsi käy läpi omalla tavallaan. Jokainen lapsi oppii ja kehittyy, mutta toisinaan tarvitaan aikuisten laajamittaisempaa ohjausta. Varhaiskasvatuksessa pyritään mahdollisimman varhain ennaltaehkäisemään, havaitsemaan sekä huomioimaan lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät viiveet ja tuen tarpeet.

Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen siten, että lapsen vahvuudet ja tuen tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Tuki järjestetään sinne, missä lapsi on. Lapsiryhmän toimintaympäristö ja toimintatavat pyritään muokkaamaan siten, että ne vastaavat lapsen tuen tarpeisiin. Varhaiskasvatuksessa annettava tuki on koko ryhmän henkilöstön vastuulla. Päivitetyissä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään entistä tarkemmin kolmitasoisen tuen mallin mukaan tuen tasot ja muodot sekä se, miten tukea annetaan. Kolmitasoisen tuen mallissa lapselle annettavan tuen tasot jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tuen tarve arvioidaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen perusteella

Mikäli lapsen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa, kannattaa olla yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on kasvun ja oppimisen asiantuntija. Hänen tehtävään on varhaiserityiskasvatuksen koordinointi, kehittäminen, henkilökunnan konsultointi ja yhteistyö vanhempien ja eri asiantuntijoiden kanssa.

 

 

 

Ikaalisten kaupungin nepsy-kompassi tekstillä "Mitä minä teen tämän lapsen kanssa?"

Nepsykompassi, klikkaa tästä auki (pdf-tiedosto)


Vs. varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Laura Suuniitty

p. 044 7301 251
laura.suuniitty@ikaalinen.fi