Perhetyö

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN PERHETYÖ IKAALISISSA

Vanhemmuus on vaativa tehtävä, jossa joudumme erilaisten tilanteiden ja tunteiden eteen usein hyvin yllättäen. Oma suhtautuminen ja tunteet saattavat tuntua oudoilta ja oma roolikin hämmentää. Toisinaan perheen keskusteluyhteys ei toimi ja omia ajatuksia on hyvä päästä jakamaan perheen ulkopuolisen ihmisen kanssa.

Ennaltaehkäisevällä perhetyöllä tarkoitetaan lapsiperheille järjestettävää kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista perheiden arjessa. Perhettä autetaan kokonaisuutena, kuitenkin huomioiden myös perheenjäsenten yksilölliset tarpeet. Kaikilla perheillä voi olla elämänvaiheita, joissa omat voimavarat eivät tunnu riittävän arjesta selviämiseen.

Perheohjaajaan voi aina ottaa yhteyttä, oli kyseessä sitten pieni mieltä askarruttava asia tai perhettä kohdannut suuri haaste tai vastoinkäyminen. Perheohjaajan tehtävänä on tukea vanhempia ja auttaa heitä löytämään omia voimavaroja ja keinoja selvitä arjen haasteista.

Ikaalisissa ennaltaehkäisevää perhetyötä tekee varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perheohjaaja. Perheohjaaja työskentelee perheiden kanssa, joissa on 3-12-vuotiaita lapsia. Työ on luottamuksellista ja perustuu vanhempien ja perheohjaajan kanssa yhdessä sovittuihin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Perheohjaajan käynnit ovat maksuttomia

MITÄ PERHEOHJAAJA TEKEE?

Tapaamiset perheohjaajan kanssa voidaan käydä joko perheen kotona tai perheohjaajan toimistolla. Tapaamisten aikana keskustellaan perheen arkea hankaloittavista asioista ja etsitään ratkaisuja arjen sujuvoittamiseksi. Yleisiä syitä ottaa perheohjaajaan yhteyttä ovat esimerkiksi:

  • Ongelmat perheenjäsenten välisissä suhteissa (lasten väliset toistuvat riidat, vanhempien väliset riidat ja erimielisyydet esimerkiksi kasvatusasioissa)
  • Avioeron sattuessa yhteisten pelisääntöjen luominen ja uuden arjen tukeminen
  • Uusperheen arjen haasteet
  • Alle kouluikäisten lasten uhmakkuus (esimerkiksi nukkumaanmenot iltaisin eivät suju, siirtymät päiväkodista kotiin tuottavat ongelmia, ruokailu ei suju)
  • Kouluikäisen lapsen muuttunut käytös (esimerkiksi poissaolojen lisääntyminen, läksyjen tekemättä jättäminen, arvosanojen laskeminen, koulukiusaaminen)
  • Yksinhuoltajan arjen haasteet
  • Vanhemman omat voimavarat ovat vähentyneet arjen kuormittavuuden tai muun syyn vuoksi
  • Muut perheen arkea hankaloittavat tai vanhempien mieltä painavat asiat

IKAALISTEN PERHEOHJAAJA

Perheohjaaja työskentelee perheiden kanssa, joissa on 3-12-vuotiaita lapsia. Perheohjaaja ohjautuu perheisiin usein varhaiskasvatuksen ja koulujen kautta, mutta vanhemmat voivat myös itse olla suoraan yhteydessä perheohjaajaan. Mikäli jokin asia perheen arjessa mietityttää, ota rohkeasti yhteyttä:

Ikaalisten perheohjaaja
Sari Lapikisto
p. 044 7301 461
sari.lapikisto(at)ikaalinen.fi

Perhetyön facebook-sivut

Varhaiskasvatuksen perhetyö löytyy nyt myös Instagramista!
Perhetyön arkea pääset seuraamaan seuraamalla nimimerkkiä @ikaalistenperheohjaajasari

IKAALISTEN NUORISO- JA PERHEOHJAAJA

Ikaalisten nuoriso-ja perheohjaajana työskentelee Susanna Mäkelä. Perheohjaaja työskentelee perheiden kanssa, joissa on 0-3-vuotiaita lapsia.

Perheohjaaja ohjautuu perheisiin neuvolan kautta. Voit tarvittaessa ottaa yhteyttä myös itse suoraan neuvolan terveydenhoitajiin.