Skip to content

Varhaiskasvatukseen hakeminen

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Paikkaa alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatukseen tulee hakea viimeistään 4kk ennen sen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opinnoista, joiden alkamisajankohta ei ole ollut ennakoitavissa, tulee paikkaa hakea mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamisajankohtaa.

Varhaiskasvatusta haetaan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla sähköisellä
lomakkeella, joka löytyy alla olevasta linkistä.

https://ikaalinen.epalvelu.fi/paivahoito/fi/Varhaiskasvatus-_ja_esiopetushakemus_21800315.html

1.8.2020 alkaen käytössä ovat seuraavat tuntiportaat:

enintään 20h/vko    (60 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta)
alle 35 h/vko             (80 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta) 
35 h tai enemmän   (100 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta) 

Myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta ilmoitetaan perheelle kirjeitse tai puhelimitse viimeistään viikkoa ennen varsinaisen hoidon alkamista. 

Ohje huoltajalle Päikyn käytöstä

LAPSEN OIKEUS VARHAISKASVATUKSEEN
1.8.2020 voimaantulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömällä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.
Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.

 

Lisätietoja antaa:

Varhaiskasvatuspäällikkö
Hanna Saine
p. 044 7301 335
hanna.saine@ikaalinen.fi

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista antaa:

Toimistosihteeri
Soile Tuomela 
p. 044 7301 274
soile.tuomela@ikaalinen.fi