Varhaiskasvatukseen hakeminen

SYKSYN 2020 VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN JA ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Paikkaa alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatukseen tulee hakea viimeistään 4kk ennen sen toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opinnoista, joiden alkamisajankohta ei ole ollut ennakoitavissa, tulee paikkaa hakea mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen alkamisajankohtaa.

HAKULOMAKE

Varhaiskasvatusta haeataan ja esiopetukseen ilmoittaudutaan samalla sähköisellä lomakkeella, joka löytyy alla olevasta linkistä.

Varhaiskasvatus- ja esiopetushakemus

Huomioithan hakemusta täyttäessäsi, että 1.8.2020 alkaen käytössä ovat seuraavat tuntiportaat:

enintään 20h/vko

alle 35 h/vko

35 h tai enemmän

Tuntiportaat 16 h ja 26 h poistuvat käytöstä, joten niitä ei toivota valittavan. Olemme tarvittaessa ennen päätöksen tekoa yhteydessä perheisiin koskien tuntiportaita.

Tietoteknisistä syistä emme voi päivittää hakemuslomaketta ennen 1.8.2020, jonka vuoksi lomakkeella on valittavissa poistuvat tuntiportaat.

Syksyn 2020 varhaiskasvatuspaikkojen osalta perheille postitetaan päätökset kesäkuun aikana. Esiopetuksen osalta päätöksen postitetaan huhtikuun aikana. Poikkeusolot voivat kuitenkin muuttaa aikataulua, tiedotamme täällä, mikäli päätöksenteko viivästyy.

Muussa tapauksessa myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta ilmoitetaan perheelle kirjeitse tai puhelimitse viimeistään viikkoa ennen varsinaisen hoidon alkamista.

LAPSEN OIKEUS VARHAISKASVATUKSEEN

Varhaiskasvatuslaissa on muutettu pykälää 11§, jossa säädetään lapsen oikeudesta saada varhaiskasvatusta eli ns. subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20h/vko. Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on, jos lapsen molemmat vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti tai toimivat yrittäjinä. Varhaiskasvatusta järjestetään 20h/vko laajempana, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. Tällöin asiasta neuvotellaan aina varhaiskasvatuksen päällikön kanssa.

20 tunnin varhaiskasvatusta järjestetään sekä osapäiväisesti (4h/pvä) että osaviikkoisesti (3pv/vko, yht. 20h). Vanhemmat voivat valita joko osapäiväisen tai osaviikkoisen varhaiskasvatuksen, tämän jälkeen kunta päättää lapsikohtaisesti varhaiskasvatuksen toiminta-ajat.

20 tunnin varhaiskasvatusoikeuden omaavilla on mahdollisuus valita myös 16h/vko sopimus (8pv/kk), jolloin maksu hoidosta on 40% kokopäivämaksusta. 20 tunnin varhaiskasvatuksen maksu on 60% kokopäivämaksusta.

Vanhemmilla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneesta työ- tai opiskelutilanteesta varhaiskasvatustoimistoon. Jos vanhempi työllistyy tai aloittaa opiskelut, on kunnalla lakisääteinen velvollisuus järjestää kokopäiväinen hoito. Mikäli ajankohta ei ole ollut ennakoitavissa tulee päivähoitopaikkaa hakea mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Muussa tapauksessa päivähoitopaikka tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli vanhempi lomautetaan tai jää työttömäksi, on siirtymäaika 20h varhaiskasvatukseen 2 kuukautta. Jos lapsen vanhempi jää kotiin muista syistä, esim. hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää eläkkeelle, oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen päättyy heti.

Esiopetusikäiselle järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta siinä tapauksessa, että lapsen molemmat vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti tai toimivat yrittäjinä. Varhaiskasvatusta järjestetään kuitenkin osa-aikaisesti, mikäli se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. Tällöin asiasta neuvotellaan varhaiskasvatuksen päällikön kanssa.

 

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODELLE 2020 – 2021

Vuonna 2014 syntyneille lapsille haetaan esiopetuspaikkaa sähköisellä hakulomakkeella.

Esiopetusta järjestetään Ikaalisissa keskustan alueella Valkean ruusun ja Kakkospesän päiväkodeissa sekä Kilvakkalan,Tevaniemen ja Luhalahden kouluilla.

Sähköinen hakulomake löytyy alla olevasta linkistä:

Varhaiskasvatus- ja esiopetushakemus

Huomiothan hakemusta täyttäessäsi, että 1.8.2020 alkaen käytössä ovat ainoastaan tuntiportaat:

enintään 20h/vko

enintään 34h/vko

35 h tai enemmän

Tuntiportaat 16 h  ja 26 h poistuvat käytöstä, niitä ei voi siis valita.Mikäli hakemuksessa on epäselvyyttä, olemme ennen päätöksen tekoa yhteydessä perheisiin.

Tietoteknisistä syistä emme voi päivittää hakemuslomaketta ennen 1.8.2020.

Esiopetukseen hakeminen

Mikäli lapsesi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta, haetaan se samalla lomakkeella. Huomioithan tuntiporrasta valitessasi, että siihen ei huomioida esiopetusaikaa (19h/vko).

Esiopetus on 1.8.2015 alkaen velvoittavaa:
Huoltajan velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsi osallistuu oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

Esiopetusta järjestetään 19h/vko, pääsääntöisesti ma-pe klo 9-12.00. Esiopetus on maksutonta.

Mikäli esioppilas tarvitsee varhaiskasvatusta tuon ajan ulkopuolella pyydämme esiopetukseen hakemisen yhteydessä hakemaan täydentävän varhaiskasvatuksen ja huomioimaan tuntiporrasta valitessa sen, ettei esiopetusaikaa lasketa tähän. Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus haetaan samalla lomakkeella.

Kilvakkalassa esioppilaat voivat osallistua esiopetuksen lisäksi avoimeen varhaiskasvatukseen. Toiminta järjestetään osana koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, jota määrittää eri lainsäädäntö kuin päiväkotien yhteydessä järjestettävää täydentävää varhaiskasvatusta.

 

 

Lisätietoja antaa:

varhaiskasvatuksen päällikkö
Mari Takkinen
p. 044 7301 258
mari.takkinen(at)ikaalinen.fi

 

Lisätietoja Kilvakkalan koulun esioppilaiden osalta antaa:

Kilvakkalan koulunjohtaja
Marjo Heikkilä
p. 044 7301 288