Skip to content

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 

Yleistä

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat säännökset on koottu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1503/2016. Kyseisessä laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämiseen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa (633/1982) 4§:ssä säädetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta.

Tuntiportaan valinta 

1.8.2020 alkaen käytössä ovat seuraavat tuntiportaat:

enintään 20h/vko      (60 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta)
alle 35 h/vko             (80 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta) 
35 h tai enemmän    (100 % varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta) 

Aikaperusteinen laskutus

1.2.2018 alkaen aikaperusteisen laskutuksen kuukausiportaat ovat laskennalliset. Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy, laskutetaan varhaiskasvatuksesta toteutuneen portaan mukaisesti. Mikäli tuntimäärä alittuu, laskutetaan sopimuksen mukaan. Tuntiportaan muutos tehdään aina vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan sille varatulla lomakkeella.

Laskennalliset tuntiportaat kuukausitasolla vuonna 2024

   TAMMIKUU   HELMIKUU   MAALISKUU   HUHTIKUU   TOUKOKUU  KESÄKUU
enint.20h/vko  88h/kk  84h/kk  80h/kk  84h/kk  84h/kk  76h/kk
alle 35h/vko  150h/kk  143h/kk  136h/kk  143h/kk  143h/kk  129h/kk
   HEINÄKUU  ELOKUU  SYYSKUU  LOKAKUU  MARRASKUU  JOULUKUU
enint.20h/vko  92h/kk  88h/kk  84h/kk  92h/kk  84h/kk  76h/kk
alle 35h/vko  156h/kk  150h/kk  143h/kk  156h/kk  143h/kk  129h/kk

Ohje taulukon lukemiseen:
Valitsemasi viikottaisen tuntiportaan kohdalta näet, kuinka monta tuntia kuukaudessa voit käyttää varhaiskasvatusta yhteensä eri kuukausina.
Esimerkiksi sopimuksella alle 35h/vkossa voit käyttää tammikuussa 150h/kk, helmikuussa 143/kk jne.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Kun varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan. Toteutuneeseen varhaiskasvatusaikaan lasketaan varatut hoitoajat riippumatta siitä, onko lapsi ollut läsnä. Irtisanominen tehdään etukäteen kirjallisella lomakkeella: 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

 

 

 

Tiedustelut

Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja laskutuksesta antaa toimistosihteeri
Soile Tuomela
p. 044 7301 274
soile.tuomela@ikaalinen.fi