Skip to content

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 alkaen

Yleistä

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat säännökset on koottu
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin 1503/2016. Kyseisessä laissa säädetään
lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä
varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämiseen perusteena olevista tuloista.
Korkolaissa (633/1982) 4§:ssä säädetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksun
viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta.

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.

 

1. Maksujen määräytyminen

2. Perheen koko

3. Maksu perustuu bruttotuloihin

4. Osa-aikainen varhaiskasvatus sekä tuntien varaaminen

5. Aikaperusteinen laskutus

 

Tiedustelut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja laskutuksesta lisätietoja antaa toimistosihteeri Niina Koivuniemi, niina.koivuniemi@ikaalinen.fi

044 7306 400