Skip to content

Kotihoidon tuki ja yksityinen varhaiskasvatus

Kotihoidon tuki ja osittainen hoitoraha 

Lasten vanhemmilla on mahdollisuus järjestää alle 3-vuotiaan lapsen päivähoito itse vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle. Tuolloin vanhemmille suoritetaan kotihoidon tukea, johon kuuluu hoitoraha sekä tulosidonnainen hoitolisä.

Kotihoidon tukea ovat oikeutettuja saamaan alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat. 1.1.2005 kotihoidon tuki osittaisen hoitorahan osalta laajeni koskemaan myös eka- ja tokaluokkalaisten vanhempia.

Kotihoidon tukea haetaan kelasta. Lisätietoja kelan sivuilta.

KELA/Kotihoidon tuki

Yksityinen varhaiskasvatus

Lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita yksityisen hoidon tuki vaihtoehtona alle kouluikäisen lapsen kunnalliselle päivähoidolle. Perhe hakee tuen kelasta, josta tuki maksetaan suoraan yksityiselle päivähoitopalvelun tuottajalle. Edellytyksenä yksityisen hoidon tuen maksamiselle on, että kunta on hyväksynyt palveluntuottajan. Lisäksi yksityistä päivähoitoa tuetaan maksamalla kuntalisää, mikäli viikoittainen hoitoaika on yli 20h.

Yksityisen hoidon tukea haetaan kelasta.
Lisätietoja kelan sivuilta sekä varhaiskasvatuspäälliköltä.

KELA/Yksityisen hoidon tuki