Skip to content

Wanha Kauppala

Ikaalisten Wanha Kauppala

Ikaalisten epäitsenäinen kauppala perustettiin 21.4.1858. Ikaalista luonnehdittiin aikanaan Suomen vanhimmaksi, pienimmäksi ja kauneimmaksi kauppalaksi. Wanha Kauppala kuuluu vahvasti Ikaalisten identiteettiin ja se on lujana kulmakivenä Ikaalisten tulevassa kehittämisessä.

Vanhin – Pienin – Kaunein

Vanhin
Suomen suuriruhtinaan Aleksanteri II:n huhtikuun 21. päi­vänä 1858 antaman julistuksen alkusanojen mukaan ”Sopivaan paik­kaan Ikaalisten Kirkonkylässä pitää kruunulle ostettaman tarpeellinen maanala pienemmän kauppalan perustami­seksi.” Ikaalisiin perustettu epäitsenäinen kauppala oli ensimmäinen Suomessa.

Pienin
Kauppalaksi erotetun Turkin tilan alustalaisina asui 65 ihmistä (v. 1859). G.Th. Chiewitzin v. 1858 piirtämä asema­kaavakin käsitti vain 28 tynnyrinalaa (12,8 ha). Viimeisenä kauppalavuotena 1971 väkiluku oli noussut 785:een.

Kaunein
Kauppala rakennettiin Ikaalisten niemelle Kyrösjärveen viettävälle rinteelle. Jalopuubulevardeineen ja -puistoineen sekä upeine jär­vinäköaloineen kauppala oli erityisen viehättävä – Vanhin Pienin Kaunein.

 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Ikaalisissa

Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Satakunnassa Kyrönkankaantienä, Pirkanmaalla Hämeenkankaantienä ja Pohjanmaalla Pohjankankaantienä tunnettu tie on yksi Suomen keskiaikaisis …

Ikaalisten vanhan kauppalan alue ja Ikaalisten kirkonseutu
Ikaalinen on maamme ensimmäinen kauppala. Ikaalisten vanhan kauppalan 1800-luvun puolivälin asemakaavarakenne puistokäytävineen ja -kujineen …

Iso-Röyhiön kylä
Iso-Röyhiössä on säilynyt tiivis kylätontti, johon liittyy poikkeuksellisen laaja tienvarren mökkiasutus. Iso-Röyhiön kylän alue on Itä-I …

Koveron kruununmetsätorppa
Koveron kruununmetsätorppa on kertova esimerkki Pirkanmaan metsäseutujen asuttamisesta 1800-luvun lopulla. Nykyisin Seitsemisen kansallispuisto.