Kuulutukset ja asiakirjat

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on kaupungintalon aulassa,
käyntiosoite Valtakatu 5 Ikaalinen.
Auki viraston aukioloaikana.

 

 

KUULUTUS
Hallinto-oikeuden päätös 13.3.2019(pdf)
IKAALISTEN KAUPUNGINHALLITUS

 

KUULUTUS
Eduskuntavaalit 2019 (linkki uuteen ikkunaan)

 

 KUULUTUS

Seitsemisen luonnonsuojelualueen laajantaminen
Metsähallitus Kuulutus 27.2- 27.5.2019(pdf)

 

 

KUULUTUS

Hämeen Moottoriseura ry:n ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäi-sestä toiminnasta (ympäristönsuojelulaki 118 §)
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 18.3.-31.3.2019 kaupungin virallisen ilmoitustaulun yhteydessä.
Ikaalinen 18.3.2019 Ympäristölautakunta


KUULUTUS
Ranta-asemakaavan hyväksyminen
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Sipsiön
kylän tiloja 1:171, 2:13 ja 3:1 koskevan ranta-asemakaavan ja -muutoksen 18.2.2019 (§ 3). Voimaantulosta kuulutetaan erikseen.

Kaavoituskatsaus
Ikaalisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 18.2.2019 (§ 4) kaavoituskatsauksen vuodelle 2019. Katsaus sisältää tiedot käynnissä olevista sekä vireille tulevista kaavahankkeista.

Ikaalinen 7.3.2019
Kaupunginvaltuusto

 

Voimaantulokuulutus
Voimaantulo koskee Ikaalisten kaupunginvaltuuston 3.12.2018 (43§) hyväksymää tilaa 413-7-2 koskevaa, ns. Myllyn Leivän alueen, asemakaavaa.
Ikaalinen 21.2.2019 Kaupunginvaltuusto

 

KUULUTUS

Vireilletulot
Palinperäntien asemakaava on tullut vireille. Asemakaavan tarkoituksena on parantaa keskustaan tukeutu-vien ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen sijoittuvaa yritystonttitarjontaa.

Kaurarannan ranta-asemakaava on tullut vireille. Suunnittelualue, Miettisen kylän tila 7-80 Kauraranta, sijaitsee Ikaalisten Tevaniemen kyläalueella Kyrösjärven rannalla. Suunnittelualue rajautuu seututiehen 276. Ta-voitteena on suunnitella alueelle kantatilatarkastelun mahdollistama määrä rakennuspaikkoja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään nähtävillä 21.2.-22.3.2019 teknisten palvelujen toimitilassa, Kolmen airon katu 3 sekä kotisivuillamme. Mahdolliset mielipiteet tulee nähtävilläoloaikana toimittaa ympäristölautakunnalle osoitettuna. Postiosoite: PL 33, 39501 Ikaalinen.
Ikaalinen 21.2.2019 Ympäristölautakunta

 

LAAJARUNKOISTEN HALLIEN TURVALLISUUDEN ARVIOINTI 1.4.2019 MENNESSÄ

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015. Laissa laajarunkoisten rakennusten omistajat velvoitetaan huolehtimaan siitä, että keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuus on arvioitu asiantuntijan toimesta joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä. Lakia sovelletaan rakennuksiin, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat sekä ratsastusmaneesit kuuluvat lain piiriin. Lisätietoa aiheesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300

Tiedote 7.2.2019

 

KUULUTUS

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 32-34 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Vt rakennustarkastaja 21.3.2019

 

KUULUTUS

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 23-31 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Rakennustarkastaja 6.3.2019

 

KUULUTUS

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 15-22 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Rakennustarkastaja 21.2.2019

 

KUULUTUS

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 9-14 §. Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Rakennustarkastaja 14.2.2019

 

 

JULKIPANOILMOITUS

Ympäristölautakunnan ympäristö- ja maa-aineslain mukaiset päätökset helmikuu 2019. Julkipanoilmoitus (pdf)

19.2.2019 Ympäristölautakunta

 

KUULUTUS

Ympäristölautakunnan lupapäätökset 12 §. Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

19.2.2019 Ympäristölautakunta

 

 

KUULUTUS

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 6-7 §.
Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Rakennustarkastaja 24.1.2019

KUULUTUS

Asuntojen korjausavustukset
Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin. Taloyhtiöille myös hissi- ja esteettömyysavustuksia. Hakeminen ARAn verkkoasioinnissa tai paperihakemuksella. Tarkemmat ohjeet: www.ara.fi/korjausavustukset

ARAN TUET ERITYISRYHMIEN ASUNTO-OLOJEN PARANTAMISEKSI
ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksen hakuaika on jatkuva.
Hakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan. Kunnan lausunto tarvitaan. Avustusta voivat saada sellaiset hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja
perusparantamista varten.
Lisätietoja: http://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Erityisryhmien_investointiavustus
http://www.ara.fi/rahoitus

ARAN KORKOTUKI-JA TAKAUSLAINATSEKÄ PURKUAVUSTUKSET
Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:
• vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
• erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja)
• sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
• vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
• vuokra-ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen.

Korkotuki-ja takauslainahakemukset toimitetaan ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta koskevat hakemukset toimitetaan suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa ja kunnan lausuntoa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, PL 30, 15141 LAHTI, www.ara.fi

ARAn myöntämää purkuavustusta vuokratalon purkamiskustannuksiin voi hakea ilman määräaikaa suoraan ARAlta. Rajoitus-ja purkuakordeja haetaan  Valtiokonttorilta, ohjeet http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI

ARAn ohjeet ovat saatavilla verkkosivuilla
http://www.ara.fi/rahoitus
Tukia koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät kunkin tukimuodon sivulta.

Asuntotoimi,  Ikaalinen