Kuulutukset ja asiakirjat

Julkisten kuulutusten ilmoitustaulu on kaupungintalon aulassa,
käyntiosoite Valtakatu 5 Ikaalinen.
Auki viraston aukioloaikana.

KUULUTUS

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 3.12.2018 hyväksynyt:
– Tilaa 413-7-2 koskevan, ns. Myllyn Leivän alueen, asemakaavan (43§)
– Rahkolan kaupunginosan puistoaluetta sekä osaa kortteleita 4 ja 5 koskevan asemakaavan muutoksen (44§). Voimaantulosta kuulutetaan erikseen.
Ikaalinen 28.12.2018
Kaupunginvaltuusto

JULKIPANOILMOITUS

Rakentamisen poikkeamislupaa koskevat ympäristölautakunnan päätökset joulukuu 2018. Poikkeusluvat 2018 Joulukuu (pdf)

Ympäristölautakunta 18.12.2018

KUULUTUS

Varastosiirtopäätös Volvo S40 Mänttikujan ja Franginkadun risteys (Ajoneuvosiirtolaki 9 §). Varastosiirtopäätös 5 2018

KUULUTUS

Rakennustarkastajan rakennuslupapäätökset 1-5 §. Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Rakennustarkastaja 14.1.2019

KUULUTUS

Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 1-5 §. Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Ympäristölautakunta 14.1.2019

KUULUTUS

Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 85 §. Kuulutus kokonaisuudessaan (pdf)

Ympäristölautakunta 18.12.2018

ASUNTOJEN KORJAUSAVUSTUKSET
Avustusta voi saada vähintään 65-vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö ympärivuotisessa käytössä olevan kodin korjauksiin. Taloyhtiöille myös hissi- ja esteettömyysavustuksia. Hakeminen ARAn verkkoasioinnissa tai paperihakemuksella. Tarkemmat ohjeet: www.ara.fi/korjausavustukset

KUULUTUS
ARAn tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja ARAn korkotuki- ja takauslainat sekä purkuavustukset.

Erityisryhmien Investointiavustus Ja Korkotuki Ja Takauslainat, Purkuavustukset

KUULUTUS
ARA myöntää avustuksia asumisneuvojatoimintaan, mikäli eduskunta osoittaa vuoden 2019 talousarviossa tarkoitukseen määrärahavaltuuden.
Asumisneuvojatoiminta Avustus+2019. (PDF)