Skip to content

Päätökset

KAUPUNGIN HALLINTO JA ORGANISAATIO

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja tarvittaessa muiden toimielinten tarkastetut pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivulla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään vastaavasti nähtävillä kaupungin verkkosivulla, mikäli ao.  viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kaupungin   verkkosivuilla.

Toimielinten esityslistat julkaistaan myös kaupungin  verkkosivuilla.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat.

Nuorisovaltuuston pöytäkirjoja pääset katsomaan tämän linkin kautta.

Toimielinten pöytäkirjat on luettavissa verkkosivulla kahden vuoden ajan.

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vanhempia pöytäkirjoja voi tilata kirjaamosta (kanslia (at) ikaalinen.fi), p. 044-7306 416/ kirjaamo tai pyytää etukäteen nähtäväksi kaupunginkansliassa.

Lautakuntien vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kunkin hallintokunnan toimistosta.

Yhteisten toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä niiden alaisten virnahaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta alla olevan linkin kautta, http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI

Kokousaikataulut
– Kaupunginhallitus, valtuusto ja lautakunnat 2023. Muutokset mahdollisia!

Kokousaikataulu 2023 hallitus, valtuusto ja lautakunnat (pdf-tiedosto)