Skip to content

Säännöt ja Suunnitelmat

Kaupungin toimintaa ohjataan monilla ohjeilla ja säännöillä. Keskeisin niistä on kaupungin strategia ja toinen merkittävä suunnitelmamme on Elinvoima- ja markkinointiohjelma. Näihin voi tutustua viereisten linkkien kautta.