Skip to content

Tietosuoja

Sivulle on koottu merkittävä osa Ikaalisten kaupungin tietosuoja- ja rekisteriselosteista. Selosteita lisätään koko ajan.

Tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Jokainen virasto vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Huomaathan, että sähköpostilla tai suojaamattomalla verkkolomakkeella ei kannata lähettää luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Tiedostot ovat tällä hetkellä epäkunnossa!

Kaavoitus

Kaava-arkisto

Kiinteistö- ja mittaustoimi sekä tontit

Karttaliittymä MapInfo

Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kauppakirjat

Kiinteistöveroluettelo

Maanmittaustoimitusasiakirjat

Tontinvaraus ja-myyntiluettelot

Omistusasiakirjat

Liikenne, kadut ja tiet sekä viher- ja ulkoliikunta-alueet

Ajoneuvojen siirtorekisteri

Hulevesirekisteri

Kameravalvonta

Katunäkymäkuvaus

Venepaikkarekisteri

Kiinteistönhoito

Kulunvalvonta

Kameravalvonta

Rakennusvalvonta ja asuntotoimi

Karttaliittymä MapInfo

Kiinteistöveroluettelo

Korjausavustusrekisteri

KuntaNet Rakennusvalvontarekisteri

Maa-ainesluparekisteri

Poikkeamisluparekisteri

Rakennusluparekisteri

Asuntohakemusrekisteri

Tekniset palvelut yleiset

Jätehuoltorekisteri

Korttitietokanta

Koulutusseuranta

Työpaikkahakemukset

Veronumerorekisteri

Sivistys

Ikaalisten yhteiskoulun ja yhteiskoulun lukion tallentava kameravalvonta järjestelmä

Kansalaisopisto rekisteri

MultiPrimus rekisteri

Oppilashuollon rekisteri, Ikaalisten yhteiskoulu

Oppilashuollon rekisteri, Kilvakkalan koulu

Oppilashuoltorekisteri, Luhalahden koulu

Oppilashuollon Rekisteri, Valkean Ruusun koulu

Peda.net rekisteri

Tallentava kameravalvontajärjestelmä Ikaalisten Valkean Ruusun koulu

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Elatusavun rekisteri

Hoito ja hoivapalveluiden asiakasrekisteri

Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri

Kehitysvammahuollon rekisteri

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

Lastensuojelun valvontarekisteri

Mielenterveys ja päihdepalvelujen rekisteri

Opiskelijahuollon psykologin asiakasrekisteri

Perheneuvonnan asiakasrekisteri

Potilasrekisteri

Perheneuvonnan asiakasrekisteri

Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asiakasrekisteri

Toimeentulotuen asiakasrekisteri

Vammaispalvelujen asiakasrekisteri