Skip to content

Tarkastuspyyntö- muut rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät lomakkeet

Sosiaali- ja terveystoimen rekisterit

Sosiaali- ja terveystoimen rekistereiden ylläpitäjänä jatkaa PIRHA. Tarkastele heidän käytäntöjään ja lomakkeita  Rekisteröidyn oikeudet – pirha.fi sivulta.

Kaupungin rekistereiden tarkastuspyyntö

Muiden rekistereiden tarkastuspyyntölomake

Lomake lähetetään osoitteella:
 

Ikaalisten kaupunki, kanslia
postiosoite PL 33
39501 Ikaalinen

Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.

Muissa tapauksissa lomake lähetetään osoitteella:
Ikaalisten kaupunki, kanslia
postiosoite PL 33
39501 Ikaalinen

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.
Huomaathan, että pyyntö on perusteltava. Kirjoita Perustelut-kohtaan mahdollisimman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Lomake lähetetään osoitteella:
Ikaalisten sosiaali- ja terveystoimi / SOTE-kirjaamo
Silkintie 3
39500 IKAALINEN