Skip to content

Tarkastuspyyntö- muut rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät lomakkeet

Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntö

Kun potilas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu terveystoimen potilasrekisteriin, tulee tietoja tiedustella hoitavalta lääkäriltä, sillä tarkastusoikeus toteutetaan ensisijaisesti hoitavan lääkärin vastaanotolla.
Omakanta.fi-palvelun Potilastiedon arkistossa voit tarkastella omia potilaskertomuksiasi.
Potilasrekisteritietojen tarkastuspyyntölomaketta käytetään, kun hoitosuhdetta ei enää ole, vaan kyse on vanhoista arkistoiduista potilastiedoista. Lomake tulee täydentää tiedoilla, joita tarvitaan halutun tiedon etsimiseen, kuten missä toimipisteessä asioinut ja milloin.
 
Lomake lähetetään osoitteella:
Ikaalisten sosiaali- ja terveystoimi / SOTE-kirjaamo
Ylilääkäri
Silkintie 3
39500 IKAALINEN

Sosiaalitoimen henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö

Tarkastuspyyntölomake on tarkoitettu käytettäväksi, kun asiakas haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu sosiaalitoimen henkilörekisteriin.

Sosiaalitoimen henkilörekisterin tietojen tarkastuspyyntö

Lomake lähetetään osoitteella:
Ikaalisten sosiaali- ja terveystoimi / SOTE-kirjaamo
Silkintie 3
39500 IKAALINEN

Kaupungin muiden rekistereiden tarkastuspyyntö

Muiden rekistereiden tarkastuspyyntölomake

Lomake lähetetään osoitteella:
 

Ikaalisten kaupunki, kanslia
postiosoite PL 33
39501 Ikaalinen

Henkilötietojen korjaamisvaatimus

Henkilötietojen korjaamisvaatimuslomaketta käytetään, kun asianomainen haluaa, että rekisterissä olevaa, käsittelyn kannalta virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta henkilötietoa korjataan, poistetaan tai täydennetään.
 
Sosiaali- tai terveyspalveluja koskeva lomake lähetetään osoitteella:
Ikaalisten sosiaali- ja terveystoimi / SOTE-kirjaamo
Silkintie 3
39500 IKAALINEN
 
Muissa tapauksissa lomake lähetetään osoitteella:
Ikaalisten kaupunki, kanslia
postiosoite PL 33
39501 Ikaalinen

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomaketta käytetään, kun asianosainen pyytää tietoja viranomaisessa vireillä olleesta tai olevasta asiasta ja pyydetyt tiedot ovat voineet vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee.
Huomaathan, että pyyntö on perusteltava. Kirjoita Perustelut-kohtaan mahdollisimman tarkka selvitys, miksi tietoja pyydetään ja mihin pyydettyjä tietoja käytetään. Perustelu vaikuttaa siihen, mitä tietoja voidaan luovuttaa.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Lomake lähetetään osoitteella:
Ikaalisten sosiaali- ja terveystoimi / SOTE-kirjaamo
Silkintie 3
39500 IKAALINEN