Skip to content

Aluevaalit 2022

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • aluevaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2022)
 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2023)
 • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat vuonna 2024)
 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2024)
 • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2025).

Aluevaalit 2022

 • Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Ikaalisten kaupunki kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen.

 

 • Ennakkoäänestys on kotimaassa 12.–18.1.2022.
  Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022
  .

 

 • Ehdokashakemusten jättöpäivä on 14.12.2021 ennen kello 16 ja ehdokasasettelun vahvistaminen on 23.12.2021. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16.
 • Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti.
 • Ehdokkaita aluevaaleissa voivat asettaa puoluerekisteriin merkityt puolueet ja valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko hyvinvointialueella. Puolueet ja valitsijayhdistykset tekevät ehdokashakemukset aluevaalilautakunnalle. Ehdokaslistan maksimipituus on 1,25 kertaa hyvinvointialueella valittavien valtuutettujen määrä.

 

Aluevaalien äänestys

Ennakkoäänestys

 • Ennakkoäänestys on äänioikeutetun vapaasti valittavissa vaalipäivän äänestyksen sijasta. Kukin äänioikeutettu voi oman valintansa mukaan äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa joko kotimaassa tai ulkomailla.
 • Ikaalisissa ennakkoäänestyspaikkana on Ikaalisten kaupungin kirjasto (Poppelikatu 10 Ikaalinen).

https://vaalit.fi/aikataulut-aluevaaleissa

Aukioloajat:

 • keskiviikko-perjantai 12.–14.1.2022 kello 10.00-18.00
 • lauantai 15.1.2022 kello 10–14
 • sunnuntai 16.1.2022 kello 12.00-16.00
 • maanantai 17.1.2022 kello 10.00-18.00
 • tiistai 18.1.2022 kello 10–20

Vaalipäivä klo 9.00 – 20.00

 • Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.
 • Ikaalisissa vaalipäivän äänestyspaikkoina ovat:
 • Vanha kauppala – Hakumäki Ikaalisten kaupungin kirjasto Poppelikatu 10

 • Kilvakkala Kilvakkalan koulu                  Kilvakkalantie 25

 • Mansoniemi- Kovelahti-Riitiala Mansoniemen ent.koulu       Mansoniementie 86/10

 • Tevaniemi Tevaniemen koulu                 Luhalahdentie 698

 • Luhalahti-Sisättö     Luhalahden koulu                  Koulunmäentie 13

 • Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Laitosäänestys 12-18.1.2022

 • Laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Ikaalisten laitosäänestyspaikat: Toivolansaarikoti, Jyllin Kodit, Terveyskeskuksen vuodeosasto, Kotipihlaja vanhusten vuokrarivitalot, Esperi Hoivakoti Luhalahti,
 • Nikula Tevaniemen toimintakeskus
 • Laitosäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikoina vaalitoimikunnan tarkemmin määrääminä ja laitoksissa ilmoittamina ajankohtina.

Kotiäänestys 12.-18.1.2022

 • Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.
 • Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.
 • Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 16.00Ilmoittautumisen voi tehdä puhelimitse numeroon 044 7306 118 tai 044 0588 176 (arkisin kello 9–16) tai lähettämällä oheisen lomakkeen osoitteeseen: hannu.haapala (at) ikaalinen.fi 

PDF Kotiäänestyslomake

 • Ikaalisten keskusvaalilautakunta
  Vanha Tampereentie 9
  39500 Ikaalinen