Skip to content

Äänestäminen laitoksissa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään neljänä ennakkoäänestysajanjaksoon (26.5. – 8.6.2021)  sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys toimitetaan pääpiirteissään samalla tavalla kuin yleinen ennakkoäänestys.

Vaalilain 9 §:n 3 kohdan tarkoittamina ennakkoäänestyspaikkoina  Ikaalisissa  toimivat:

  1. Toivolansaarikoti  
  2. Jyllin Kodit 
  3. Terveyskeskuksen vuodeosasto 
  4. Kotipihlaja, vanhusten vuokrarivitalot 
  5. Esperi Hoivakoti Luhalahti 
  6. Nikula, Tevaniemen toimintakeskus