Skip to content

Kuulutukset

Kuulutus 15.4.2021

Ehdokashakemusten ja niihin liittyvien asiakirjojen jättäminen

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Ikaalisten kaupunginvaltuustoon 27 valtuutettua toimikaudeksi 2021-2025.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin liittyvine asia-kirjoineen sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on toimitettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään toukokuun 4. päivänä 2021 ennen kello 16.00.

Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5. mennessä.

Keskusvaalilautakunnan puolesta vaaleja koskevia asiakirjoja ottaa vastaan Ikaalisten kaupungintalolla os. Valtakatu 5, keskusvaalilautakunnan sihteeri Paula Vehkala, hallinto-osaston toimistosihteeri Hannu Haapala ja hankekoordinaattori Mikko Palsa.

  • tiistaina 4. toukokuuta 2021 kello 8.00–16.00

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa keskusvaalilautakunnalle myös postitse, osoitteeseen Ikaalisten kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 33, 39501 Ikaalinen.

 

Ikaalisissa  13.4.2021

Keskusvaalilautakunta