Skip to content

Presidentinvaalit 2024

Presidentinvaalit 2024

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Presidentinvaalien vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja mahdollisessa toisessa vaalissa vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024.

Muita tärkeitä ajankohtia:

 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 16.1.2024 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 17.-23.1.2024
 • ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 17.-20.1.2024
 • vaalipäivän äänestys: sunnuntai 28.1.2024 klo 9 – 20
 • tulosten vahvistaminen: tiistaina 30.1.2024
  • valtioneuvosto toteaa, että yksi ehdokas on saanut yli puolet annetuista äänistä ja tullut valituksi presidentiksi

tai

  • oikeusministeriö toteaa, että kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä ja että kahden eniten ääniä saaneiden välillä toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024

Mahdollinen toinen vaali

 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 30.1.2024 klo 16
 • mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 31.1.-6.2.2024
 • mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 31.1.-3.2.2024
 • mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys: sunnuntai 11.2.2024 klo 9 – 20
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 14.2.2024

 

Tietoa presidentinvaalista https://vaalit.fi/presidentinvaali