Skip to content

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on Ikaalisten kaupunginhallituksen asettama vaikuttamistoimielin. Vammaisneuvostoon kuuluu järjestöjen ja yhdistysten ehdotusten pohjalta esittämät varsinaiset ja varajäsenet, jotka kaupunginhallitus nimeää valtuustokausittain. Kaupunginhallitus voi tarvittaessa täydentää vammaisneuvoston kokoonpanoa.

Sekä vanhus- että vammaisneuvostolla on oikeus pyytää valtuuston sekä toimielimen puheenjohtajilta läsnäolo- ja puheoikeutta eri toimielimien kokouksiin heitä koskevissa asioissa olemassa olevan hallintosäännön mukaan. Lisäksi kokouksien esityslistat toimitetaan jatkossa edellä mainittujen vanhus- ja vammaisneuvostojen sihteereille.

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Sari Sarkonen.

Kuntalaki 28 §:

”Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla

on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista

suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.”

Vammaisneuvosto 2021 – 2025                                      (Vammaisneuvoston nimeäminen KHALL 11.10.2021)

Ikaalisten Mielihyvä ry.
Marja-Liisa Veijalainen (pj.)
p. 050 5541 750
liisamarja52@gmail.com

Eläkkeensaajat Ikaalisten yhdistys ry.
Pentti Moberg (varapj.)
p. 040 5602 417
pentti.moberg@gmail.com

Ikaalisten – Parkanon Kehitysvammaisten tuki ry.
Tiina Korpela
p. 040 577 7743
tiina.korpela@hotmail.com

Ikaalisten Invalidit ry.
Raija Rantala
p.040 777 6053
ranrai51@gmail.com

Kyrösjärven Seudun Hengitysyhdistys ry.
Marja-Leena Rajamäki
p. 0400 418 060
marjaleenarajamaki@gmail.com

Kyrösjärven Seudun Näkövammaiset ry.
Päivi Rajala
p. 050 561 6025
paivi.a.rajala@gmail.com

Kyrösjärven Reuma ja Tules ry.
Mirva Kivimäki
p. 044 2900 929
mimmeli61@gmail.com

Vammaisneuvoston sihteeri (2023 alkaen -)
Sari Sarkonen
p. 044 7301 225
sari.sarkonen@ikaalinen.fi